Kiertäjäkalvosinoireyhtymä – Kipu olkapäässä – Fysioterapia

Mikä on kiertäjäkalvosin

Kiertäjäkalvosinoireyhtymä tarkoittaa kiertäjäkalvosinlihaksiin liittyviä kiputiloja ja toimintahäiriöitä. Olkapään toiminnalliseen anatomiaan liittyy koko hartiarenkaan alue. Hartiarenkaaseen kuuluvat lapaluu, olkaluu, solisluu, rintalasta ja kylkiluut, sekä näiden luiden väliset nivelet, niitä liikuttavat lihakset, niveliä tukevat nivelsiteet ja toiminnallisesti myös kaula– ja rintaranka

Olkapään kiertäjäkalvosin eli rotator cuff- lihakset ovat merkittävässä roolissa olkapään moninaisissa liikkeissä. Kiertäjäkalvosin (Rotator cuff) on neljän eri olkapäälihaksen muodostama jännekalvorakenne, jonka välityksellä nämä lihakset kiinnittyvät olkaluuhun. Näitä lihaksia ovat m.supraspinatus, m.infraspinatus, m.subscapularis ja m.teres minor.  Kiertäjäkalvosimen lihakset osallistuvat olkaluun liikuttamiseen, mutta tärkein tehtävä on säilyttää olkaluun pään asento optimaalisena suhteessa lapaluun nivelkuoppaan kättä liikutettaessa. Kiertäjäkalvosinoireyhtymässä toiminta häiriintyy aiheuttaen ongelmia joko käden liikeradoissa ja toiminnassa.

Yleinen olkapääkivun syy

Kiertäjäkalvosinoireyhtymä on yleisin syy olkapääkivuille yli 40-vuotiailla aikuisilla. 

Kiertäjäkalvosinoireyhtymä - Kipu olkapäässä - Fysioterapia

Kiertäjäkalvosinoireyhtymän syynä pidetään ikääntymiseen tai ylirasitukseen liittyviä jänteiden rappeumamuutoksia. Niiden seurauksena jänteisiin kehittyy rakenteellisia muutoksia, kuten paksuuntumista, heikkenemistä ja myöhemmin repeämiä sekä jännekalkin muodostumista. Alueelle voi kehittyä mekaanista hankausta turvotuksen, olkapään poikkeavan anatomian tai puutteellisen lihastoiminnan eli toimintahäiriön vuoksi.

Tapamme liikkua saattaa muuttua yksipuoliseksi tiettyjen työtehtävien tai liikuntaharrastusten myötä, mikä saattaa johtaa hartiarenkaan alueen toimintahäiriöihin. Tähän saattaa vaikuttaa rangan asentovoimat ja liikkuvuuslapatukiolkapään lihasten voimakontrolli ja liikelaajuus sekä kaikkien näiden yhtäaikainen ja oikea-aikainen toiminta

Varmista yläraajan hyvä toiminta

Hartiarengas on yläraajan linkki muuhun vartaloon ja sen liikekontrolli ja lihasten oikea-aikainen toiminta ja riittävä lihasvoima ovat edellytys yläraajan hyvälle toiminnalle. Lapaluun asennolla ja liikekontrollin muutoksilla on osoitettu olevan selkeä yhteys ahdas olkapää -oireyhtymään, jossa kipu usein säteilee olkavarren ulkosyrjää pitkin, kiertäjäkalvosimen jännekipuihin ja –repeämiin, olkanivelen toiminnalliseen väljyyteen ja liikkeen jäykkyyteen. 

Näyttöä on myös lihasaktivaatiomuutoksista, kuten tiettyjen tukilihasten heikentymisestä ja esimerkiksi pinnallisen hartialihaksen liiallisesta jäykistymisestä. Kiertäjäkalvosinoireyhtymä voi saada alkunsa myös suorien olkapäävammojen seurauksena. 

Kiertäjäkalvosinoireyhtymän hoito

Tyypillisiä kiertäjäkalvosinoireyhtymään liittyviä oireita ovat olkapään ja olkavarren kivut, jotka lisääntyvät kättä nostettaessa tai rasitettaessa. Käden nosto sivukautta tai taakse vieminen on usein kivuliasta. Leposärkyä, liikerajoitusta tai lihasheikkoutta voi esiintyä liikekipujen lisäksi. 

Kiertäjäkalvosinoireyhtymää voidaan hoitaa kovimmassa kipuvaiheessa tulehdus- tai kipulääkkeillä, kylmähoidolla ja kipuja aiheuttavan rasituksen keventämisellä. Hartiatason ylittävää käden käyttöä joudutaan usein tilapäisesti rajoittamaan. 

Fysioterapia kiertäjäkalvosinoireyhtymän hoidossa

Ammattitaitoiseen Fysioterapeuttiin kannattaa olla mahdollisimman varhain yhteydessä, jotta hän voi tutkia tarkemmin mistä kyse

Alussa toteutettu manuaalinen käsittely esimerkiksi kaula-, rintarangan tai olkapään takakapselialueelle voi helpottaa särkyä merkittävästi. Olkapään syvien lihasten tarkasti kohdennetut liike- ja voimaharjoitteet sekä asteittainen rasituskestävyyden palauttaminen ovat tärkeässä roolissa oireiden poistamiseksi. Olkapään syvien lihasten yhtäaikainen kontrolli lapatuen kanssa on ensiarvoisen tärkeää. 

Fysioterapian keskeisenä tarkoituksena on lisätä asiakkaan ymmärrystä vaivastaan ja ohjeistaa konkreettisia neuvoja oireen lievittämiseksi. Asiakkaan tulee ymmärtää vaivan perusteet ja oppia säätelemään kuormitusta oirealueella. Kiertäjäkalvosinoireyhtymän leikkaushoidon ei ole osoitettu olevan fysioterapiaa vaikuttavampaa.

Fysioterapialla on tarkoitus parantaa lihasvoimaa ja liikekontrollia, minkä avulla pyritään vaikuttamaan toimintakykyyn ja helpottamaan mahdollista särkyä ja liikerajoitusta, sekä liikkeestä aiheutuvaa kivun tunnetta. 

Terapian menetelmiä ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu ja manuaalinen käsittely. Erikoistuminen manipulatiiviseen fysioterapiaan antaa lisää eväitä asiakkaan tutkimiselle ja hoitamiselle parhaalla mahdollisella tavalla.

Ammattitaitoista fysioterapiaa Lempäälässä ja Tampereella

Käydessään meillä fysioterapiassa, asiakkaalla on etuna käyntiemme yhteydessä kuntosali Liikuntaparkin veloitukseton käyttö, mikä sijaitsee aivan hoitohuoneen vieressä. Näin kuntoutus mahdollistuu nousujohteisesti, ja voimme varmistaa sen etenemisen käytännön tasolla parhaalla mahdollisella tavalla.  

Varaa aikasi Kati Mäntylän vastaanotolle, manipulatiivinen fysioterapeutti ottaa vaivasi tosissaan ja hoitaa sinut kuntoon. Toimitilamme sijaitsevat 18.8. alkaen Lempäälässä, Liikuntaparkin tiloissa. Jatkossa palvelemme Tampereen alueella kotikäynnein. Katso yhteystiedot täältä ja varaa aikasi puh. 040 531 7366 tai sähköpostitse kati.mantyla@tulekuntoon.com.

Tervetuloa!

Kiertäjäkalvosinoireyhtymä - Kipu olkapäässä - Fysioterapia

Luodaan yhdessä tavoitteet ja mietitään keinot saavuttaa ne