Kiertäjäkalvosinrepeämä – Kipu olkapäässä – Fysioterapia

Kiertäjäkalvosin

Kiertäjäkalvosin (Rotator cuff) on neljän eri olkapäälihaksen muodostama jännekalvorakenne, jonka välityksellä lihakset kiinnittyvät olkaluuhun. Näitä lihaksia ovat m.supraspinatus, m.infraspinatus, m.subscapularis ja m.teres minor. Kiertäjäkalvosimen lihakset osallistuvat olkaluun liikuttamiseen, mutta tärkein tehtävä on säilyttää olkaluun pään asento optimaalisena suhteessa lapaluun nivelkuoppaan kättä liikutettaessa. Kiertäjäkalvosinrepeämä tarkoittaa repeämää näissä rakenteissa, ja näin ollen se myös aiheuttaa toimintahäiriön olkapäähän. Olkapään toiminnalliseen anatomiaan liittyy koko hartiarenkaan alue, eli lapa-, olka- ja solisluu, rintalasta ja kylkiluu, sekä näiden luiden väliset nivelet, niitä liikuttavat lihakset, nivelsiteet ja toiminnallisesti myös koko ranka. 

Kiertäjäkalvosinrepeämä - Kipu olkapäässä - Fysioterapia

Varmista yläraajan hyvä toiminta

Hartiarengas on yläraajan linkki muuhun vartaloon ja sen liikekontrolli ja lihasten oikea-aikainen toiminta ja riittävä lihasvoima ovat edellytys yläraajan hyvälle toiminnalle. Lapaluun asennolla ja liikekontrollin muutoksilla on osoitettu olevan selkeä yhteys ahdas olkapää -oireyhtymään,  kiertäjäkalvosimen jännekipuihin ja kiertäjäkalvosinrepeämiin, olkanivelen toiminnalliseen väljyyteen ja liikkeen jäykkyyteen. Kiertäjäkalvosimen jänteisiin voi kehittyä mekaanista hankausta turvotuksen, olkapään poikkeavan anatomian tai puutteellisen lihastoiminnan eli toimintahäiriön vuoksi, mikä edesauttaa jänteiden repeämistä. 

Kiertäjäkalvosinrepeämä

Olkapään kiertäjäkalvosimen vauriot ovat yleisiä ja niiden esiintyvyys kasvaa iän myötä jänteiden heikentyessä. Kiertäjäkalvosinrepeämä voi olla koko jänteen paksuuden käsittävä vaurio tai vain osittainen vaurio. Yleisimmin vaurioita todetaan ylemmän lapaluulihaksen jänteessä (supraspinatus-jänteessä), ja vaurio ulottuu vammamekanismin mukaan myös muiden jänteiden alueelle. Kiertäjäkalvosinrepeämä syntyy useimmiten silloin, kun kaadutaan olkapää tai ojennettu käsi edellä tai tiputaan ja jäädään roikkumaan käden varaan. Erityisesti yli 45-vuotiailla kiertäjäkalvosin repeää usein olkapään sijoiltaanmenon yhteydessä.

Oireet

Oireet alkavat nopeasti vamman jälkeen: Olkavarsi on voimaton, liikkeet aiheuttavat kipua ja ovat rajoittuneet. Olkavartta on mahdoton nostaa sivulle yli hartiatason. Tällaisissa tapauksissa on syytä hakeutua lääkärin vastaanotolle ja tutkituttaa mahdolliset vauriot.

Fysioterapia

Pienten repeämien tapauksissa, joita ei operoida, on syytä ottaa yhteyttä ammattitaitoiseen fysioterapeuttiin ja suunnitella tulevaa kuntoutusta. Alussa toteutettu manuaalinen käsittely esimerkiksi kaula-, rintarangan tai olkapään takakapselialueelle voi helpottaa särkyä merkittävästi. Olkapään syvien lihasten tarkasti kohdennetut liike- ja voimaharjoitteet sekä asteittainen rasituskestävyyden palauttaminen ovat tärkeässä roolissa tilanteen helpottamiseksi. Fysioterapialla on tarkoitus parantaa lihasvoimaa ja liikekontrollia, minkä avulla pyritään palauttamaan olkapäähän hyvä toimintakyky kiertäjäkalvosinrepeämän jälkeen.

Olkapään kuntoutukseen erikoistunutta fysioterapiaa Lempäälässä ja Tampereella

Erikoistuminen manipulatiiviseen fysioterapiaan antaa lisää eväitä asiakkaan tutkimiselle ja hoitamiselle parhaalla mahdollisella tavalla. Kiertäjäkalvosinrepeämän kuntoutus vaatii ymmärrystä ja osaamista olkapään rakenteista ja sen toiminnasta. Se vaatii manuaalisten taitojen osaamista ja ymmärrystä harjoitettavuudesta ja rakenteiden rasituksensiedosta repeämän jälkeen. Käydessään meillä fysioterapiassa, asiakkaalla on etuna käyntiemme aikana kuntosali Liikuntaparkin veloitukseton käyttö, mikä sijaitsee aivan hoitohuoneen vieressä. Näin kuntoutus mahdollistuu nousujohteisesti, ja voimme varmistaa sen etenemisen käytännön tasolla parhaalla mahdollisella tavalla.

Varaa aikasi Kati Mäntylän vastaanotolle. Hän kuntouttaa olkapääsi jälleen toimivaksi. Toimitilamme sijaitsevat Lempäälässä Liikuntaparkin tiloissa. Varaa aikasi puh. 040 531 7366 tai sähköpostitse kati.mantyla@tulekuntoon.com.

Tervetuloa!

Kiertäjäkalvosinrepeämä - Kipu olkapäässä - Fysioterapia

Luodaan yhdessä tavoitteet ja mietitään keinot saavuttaa ne