Erikoisosaaminen

Tule Kuntoon erikoisosaamisen alueita

 • Erikoistunut fysioterapeutti: Erikoistuminen tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä edistävään fysioterapiaan ja manipulatiiviseen fysioterapiaan (Maitland concept®)
 • Rangan alueen fysioterapia: Kaula-, rinta– ja lanneranka, (rankaan erikoistunut fysioterapeutti)
 • Yläraaja: Olkapää, kyynärpää, koko hartiarenkaan alue ja sen toiminnalliset häiriöt
 • Alaraaja: Lonkka, polvi, nilkka ja jalkaterä, sekä niiden toiminnallisten häiriöiden hoitaminen
 • Purenta ja päänsäryt: Erilaisten purennasta johtuvien vaivojen hoitaminen
 • Urheiluhieronta: Osteopatiaa opiskeleva urheiluhieroja: Hieronnan lisäksi Jounille valmistuu parhaillaan käynnissä olevasta osteopaattikoulutuksesta jatkuvasti lisää työkaluja hoitaa kehoa monipuolisemmin. Osteopaatin koulutuksessa lihas- ja faskiakäsittelyiden lisäksi opetellaan käsittelemään muun muassa niveliä, nikamia ja hermoja.
 • Faskia- eli kalvokäsittelyt
 • Personal Training-palvelut ja kuntosaliharjoittelu: Meillä Personal Trainerit ovat liikunta- ja hyvinvointikoulutuksen lisäksi terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Kummallakin on treeniohjausten  lisäksi vahva osaaminen ihmiskehon rakenteesta ja sen toiminnasta. Sinua ohjaavat ammattilaiset, joista toinen on urheiluhieroja ja opiskelee osteopaatiksi, sekä manipulatiivinen fysioterapeutti joka on myös ravintovalmentaja ja lisäksi urheilijan ravitsemukseen erikoistunut.
 • Ravintovalmennus
 • Kivun hoito ja siihen liittyvät erilaiset manuaaliset hoitomenetelmät
 • Urheilufysioterapia

Erikoistunut fysioterapeutti - hieroja - ravintovalmentaja - Personal Trainer - Lempäälä

Miksi tuki- ja liikuntaelinperäisten oireiden hoito on tärkeää

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet vaivaavat joka viidettä työikäistä ja useampaa kuin joka kolmatta eläkeläistä. Työikäisille tyypillisiä tule-ongelmia ovat rankaan ja olkapäähän liittyvät kivut ja toimintahäiriöt. Tule-sairaudet kehittyvät yleensä pitkän ajan kuluessa esimerkiksi liikuntatottumusten, perimän ja ympäristötekijöiden vuorovaikutuksena. Useiden tule-sairauksien syntyyn ja etenemiseen voidaan vaikuttaa elintavoilla ja riskitekijöiden vähentämisellä.

Tuki- ja liikuntaelimet (TULE) kannattavat ja liikuttavat kehoa mahdollistaen liikunta- ja toimintakyvyn. Tuki- ja liikuntaelimistö koostuu luista, nivelistä, nivelsiteistä, jänteistä ja lihaksista, jotka vaativat päivittäistä käyttöä. Niiden terveys on yhteydessä fyysiseen toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Tuki- ja liikuntaelimistön kunto rakentuu staattisesta ja dynaamisesta notkeudesta, sekä lihasvoimasta ja lihaskestävyydestä. Suuri osa ihmisen päivittäisistä toiminnoista, liikkumisesta ja liikuntalajeistakin edellyttää terveelle nivelelle ominaista liikelaajuutta. 

Usein ongelmaksi muodostuu epätasapaino kehon eri korien välillä, jolloin keho alkaa kuormittua epätasaisesti ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. Liikeketjussa ylempänä voi olla liian vähän liikettä, ja alempana liikaa. Kuormitus eri harrastusten, työn tai oman arjen kautta voi olla liian yksipuolista joissain nikamissa tai nivelpinnoissa. Tästä aiheutuu kireyksiä, kipuja, lihasepätasapainoa, liiallista liikettä, minkä seurauksena aiheutuu toimintahäiriöitä. 

Lihasvoima ja lihaskestävyys

Lihasvoima ja lihaskestävyys muodostuvat siitä kuinka paljon voimme tuottaa voimaa, kuinka nopeasti voimme sitä tehdä, ja kuinka kestämme väsymystä. Lihasten voimantuotto riippuu sekä lihasten koosta että hermotuksen tehokkuudesta. Lihasvoima on huipussaan 20–30 vuoden iässä ja pysyy melko muuttumattomana noin 50 ikävuoteen saakka. Tämän jälkeen lihasvoima heikkenee noin prosentin vuodessa ja heikkeneminen kiihtyy 65 ikävuoden jälkeen 1,5–2 prosenttiin vuodessa. Hormonaalisten muutosten takia naisten lihasvoima heikkenee vaihdevuosista alkaen nopeammin. Lihasvoima vähenee nopeammin alaraajojen ja vartalon lihaksissa kuin yläraajoissa.

Tärkeä syy lihasvoiman heikkenemiseen on lihasmassan menetys, joka alkaa 30 ikävuoden jälkeen. Samanlaisia muutoksia havaitaan myös nuoremmilla ihmisillä, jotka eivät liiku. Osa ikääntymiseen liittyvistä lihasmuutoksista on seurausta siitä, että lihaksia ei käytetä. Maksimivoima alkaa heikentyä 60 ikävuoden vaiheilla jyrkästi. 30 ja 70 ikävuoden välillä maksimivoima vähenee noin 30–40 prosenttia. Myös voimantuottonopeus heikkenee, jopa enemmän kuin maksimivoima. 

Tämä johtuu suurelta osin nopeiden lihassolujen vähenemisestä ja pienenemisestä. Nopeaa voimantuottoa tarvitaan tasapainon säilyttämiseen yllättävissä tilanteissa – esimerkiksi liukastuttaessa tai horjahdettaessa. Iän myötä myös väsymyksen sieto heikentyy ja palautuminen hidastuu. 

Tämä johtuu siitä, että lihaksen aineenvaihdunnassa etenkin aerobisten entsyymien eli elävien solujen valmistamien valkuaisaineiden aktiivisuus ja määrä pienenevät iän myötä.

Miksi kannattaa valita meidät hoitamaan sinua

Olemme erikoistuneet tuki- ja liikuntaelimistö toimintaan ja sen häiriöihin useiden vuosien ajan. Meillä on hyvin asiakaslähtöinen tapa työskennellä. Kuuntelemme ja tutkimme asiakasta huolellisesti, minkä perusteella teemme yhdessä asiakkaan kanssa hoitosuunnitelman. Tavoitteena on pureutua kiinni oireiden perimmäiseen syyhyn, ja hoitaa sitä, ei vain oirealuetta. 

Vahvuutenamme on oireiden tunnistaminen liikkeessä ja erilaisissa toiminnoissa. Mielestämme on erittäin tärkeää pystyä viemään harjoitteet ja esimerkit käytännön tasolle siten, että ne palvelevat asiakkaan arkea mahdollisimman monipuolisesti (työ, harrastukset, eläminen/oleminen). Hyvän lopputuloksen takana on asiakkaan oma ymmärrys oireiden taustalla olevista tekijöistä.

Asiakkaalla on etuna meidän kanssamme harjoitellessa kuntosali Liikuntaparkin veloitukseton käyttö, mikä sijaitsee aivan hoitohuoneen vieressä. Näin ollen jonkin yksittäisen harjoitteen läpikäyminen kesken muun hoidon on mahdollista ja sujuvaa. Ohjaamme lihasharjoittelua ja teemme siihen liittyviä harjoitteluohjelmia kaiken ikäisille aina lapsista ikääntyneisiin. 

Lihasharjoittelu voi olla osana muuta kuntoutusta, tueksi omaan harrastukseen, tai sitä voidaan tehdä painonhallinnan tai jaksamisen tueksi, tavoitteelliseen kilpaurheiluun tai esimerkiksi leikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen.

Manipulatiivinen fysioterapia

Hoidamme ihmistä kokonaisvaltaisesti. Osaamisemme kattaa tuki- ja liikuntaelimistön hoidon laaja-alaisesti. 
 

Hieronta

Hieronnassa mieli ja keho virkistyy. Taidamme lukuisat käsittelytavat aina urheilijoiden hoitamisesta hemmotteluhoitoihin. Hierojamme Jouni opiskelee hierojan ammattitutkinnon lisäksi parhaillaan osteopaatiksi. Näin ollen hänelle valmistuu jatkuvasti työkaluja käsitellä asiakkaita monipuolisemmin,  hoitaa lihasten ja faskioiden lisäksi nikamia, nivelpintoja ja hermoja.

Personal Training

Valitse valmentajaksesi Jouni tai Kati, saat käyttöösi laaja-alaisen tietopankin kehin hyvinvoinnista ja huollosta. Tavoitteellinen valmennus tuo lisää virtaa elämääsi.

Ravintovalmennus

Pikadieetit veks – nyt keskitytään ravinnon räätälöintiin juuri sinulle. Ravintovalmentajamme laaja-alainen tietämys fyysisestä hyvinvoinnista tuo yhteistyöhön monipuolista hyötyä ja varmistaa yksilöllisen onnistumisen.

Tuki- ja liikuntaelimistö

Fyysisen hyvinvoinnin ammattilaiset Lempäälässä ja Tampereella

Otamme vaivasi tosissamme ja hoidamme sinut kuntoon. Toimitilamme sijaitsevat  Lempäälässä, Liikuntaparkin tiloissa. Jatkossa palvelemme Tampereen alueella kotikäynnein. Katso yhteystiedot täältä ja varaa aikasi!

Tervetuloa!

Luodaan yhdessä tavoitteet ja mietitään keinot saavuttaa ne