Nikamakaaren rasitusmurtuma-Rasitusosteopatia – Fysioterapia

Nikamakaaren rasitusmurtuma  ja rasitusosteopatia – miten syntyy

Nikamakaaren rasitusmurtuma voi syntyä luuhun pitkäkestoisen ja usein yksipuolisen rasituksen seurauksena. Nikamakaaren rasitusmurtumaa edeltää sen esiaste rasitusosteopatia, missä ei ole vielä havaittavissa murtumalinjaa.  Rasitusosteopatia ja lopulta rasitusmurtuma on pääsääntöisesti seurausta liian nopeasti lisätystä harjoitusmäärästä tai -kuormasta, yksipuolisista harjoitusmenetelmistä tai tukirangan rakenteellisesta poikkeavuudesta. Käytännöllisesti katsottuna urheilijan keskivartalon kontrolli ei riitä suhteessa lajin vaatimuksiin. Lajin toistot kuormittavat näin ollen samaa nikamaväliä ja samaan liikesuuntaan toistuvasti,  rasitusta tulee liikaa, eikä palautuminen ole riittävää. Lajeja, joissa selän rasitusosteopatiaa ja nikamakaaren rasitusmurtumia esiintyy eniten, ovat lajit, joissa selkään tulee kiertoja ja taivutuksia toistuvasti, esimerkiksi uinti, jääkiekko, salibandy, taitoluistelu ja lentopallo. Myös ravinnolla on vaikutusta rasitusmurtumien synnyssä, sillä energiavaje vaikuttaa luun kuntoa heikentävästi, etenkin jos kuukautiset jäävät pois. Hälyyttävää tämä on etenkin lajeissa, joissa energiamäärää yritetään pitää jatkuvasti alhaalla painoa pudottaen, ja samaan aikaan kuormituksen määrän ollessa korkea. 

 

Nikamakaaren rasitusmurtuma - Rasitusosteopatia - Fysioterapia

Kasvuiässä olevat nuoret alttiita selän rasitusosteopatialle tai rasitusmurtumalle 

Nuorten ollessa kasvuiässä, kasvavat usein lajin vaatimustasot, ja samalla myös harjoittelun määrä. Sen sijaan että harjoittelu monipuolistuisi nikamien näkökulmasta, se ei usein tee niin, vaan täysin päinvastoin. Harjoittelua eriytetään jopa niin, että samaa asiaa toistetaan entistä enemmän ja useammin. Samaan aikaan nuoren vartalon mittasuhteet muuttuvat, jolloin saman liikkeen toistoon tarvitaan enemmän voimaa. Koska voimaa ei hetkessä synny, ei kehon koordinaatio toimi esimerkiksi taaksetaivutuksessa niin, että liike tulisi tasaisesti nikamista, vaan se voi tulla yhden nikaman alueelta toistuvasti voimallisemmin, ja isommalla liikelaajuudella. 

Rasitusmurtuman oireet

Rasitusmurtuma oireilee tyypillisesti harjoittelun jälkeen tai sen aikana, taaksetaivutuksessa. Istuessa tai lepoasennossa polvien ollessa koukistettuina, ei oireita useinkaan tule. Rasitusmurtuma kohdentuu nikaman takakaareen, useimmiten alimpiin lannerangan nikamiin. Varhaisessa vaiheessa ennen murtumaa, MRI:ssä nikaman takakaaressa näkyy turvotusta ja luun aineenvaihdunta heikkenee. Röntgenissä muutokset eivät näy, ennen kuin tilanne kehittyy murtumaksi asti. Jos rasitus alkavan murtuman vaiheessa saadaan rauhoitettua, on paranemisprosessi noin 3 kuukautta, mutta jos harjoittelu jatkuu muuttumattomana, ja tilanne etenee murtumaksi asti, on paranemisprosessi jopa 6-12 kuukauden mittainen. Jos tilannetta ei saada rauhoitettua alkaa tilanne edetä spondylolyysiksi, eli nikama alkaa höltyä. Nikaman takakaaren rakenteisiin kohdistuu liiallista liikettä ja jos nikaman takakaaren rakenteet pääsevät katkeamaan, kehittyy spondylolisteesi, jolloin luiset kaarirakenteet eivät pidä enää nikamia linjassaan, vaan päästävät nikamat liukumaan etu-takasuunnassa suhteessa toisiinsa.

Fysioterapia – Lepo ja oikeaoppinen harjoittelu

Levon jälkeen segmentaalisen kontrollin ja lihastasapainon löytäminen alueelle on tärkeätä ja tarkasti kohdennettu syvien lihasten harjoittelu tulee aloittaa rankaan erikoistuneen fysioterapeutin ohjauksessa. Oireileva on usein hyvin tietoinen kivuliaasta liikesuunnasta, ja pelkää lopulta tehdä liikkeitä, joissa kipu ilmenee. Hän alkaa välttää normaalia toimintaa sen sijaan, että haluaisi harjoitella päästäkseen toimintahäiriöstä eroon. Yliherkkyys kivulle, virheelliset uskomukset, ja kivun kautta “toimiminen” johtavat kivun sentralisoitumiseen ja motorisen suojarefleksin vahvistumiseen. Pahimmillaan kipua aiheuttavan liikkeen jatkuva välttäminen johtaa siihen, että liikehäiriöstä syntyy liikekontrollin häiriö, jolloin vielä varsinaisen kudosoireen parannuttua korvaavien provokatiivisten asentojen ja liikemallien käyttö jatkuu. Tällöin rangan asentoa on haastava kontrolloida staattisissa asennoissa tai liikkeessä. Näiden henkilöiden saama hyöty perinteisistä kuntoutusmalleista on vaatimaton tai lyhytkestoinen, ja koordinaatioharjoittelu ammattilaisen ohjauksessa on ainoa tehoava hoitomuoto. Liikekontrollin häiriön hoitamisen pääkeino on liikehallinnan oppimisen harjoittelujakso, minkä aikana asiakas saa fyysisiä harjoitteita, joilla kontrollihäiriötä pyritään poistamaan. Tietoisuuden lisääntyessä kivun pelko ja aiempien kipua tuottaneiden liikkeiden välttäminen loppuu. Rangan virheasennoista aiheutuu turhaa kuormitusta ympäri kehoa. Asennon korjaaminen biomekaanisesti optimaaliseksi onkin yksi tärkeimmistä tavoitteista kuntoutuksessa, koska kehon taloudellisempi toimintatapa mahdollistuu. 

Erikoistunut fysioterapeuttisi Lempäälässä /Tampereella

Riittävän tarkka tutkiminen ja sitä kautta rankakipujen taustalla olevien toiminnallisten syiden löytäminen, ja niiden kuntouttaminen huolellisesti on ainoa keino saada pysyvä apu kipujen ja ongelmien voittamiseksi. Manipulatiiviseen fysioterapiaan erikoistuneella fysioterapeutilla on erityisosaamista rangasta ja sen toiminnasta.

Varaa aikasi Kati Mäntylän vastaanotolle, puh. 040 531 7366 tai sähköpostitse kati.mantyla@tulekuntoon.com. Hän ottaa vaivasi tosissaan ja hoitaa sinut kuntoon. Toimitilamme sijaitsevat Lempäälässä, Liikuntaparkin tiloissa. Käyntiesi aikana, saat käyttää veloituksetta Liikuntaparkin kuntosalia, mikä mahdollistaa kuntoutuksen etenemisen parhaalla mahdollisella tavalla. 

Tervetuloa!

Luodaan yhdessä tavoitteet ja mietitään keinot saavuttaa ne