Iskiaskipu – Välilevyn pullistuma – Välilevytyrä – Lempäälä

Lannerangan kipu ja toimintahäiriöt yleisiä

Lanneranka, sen kipu ja toimintahäiriöt ovat yksi tavallisimmista syistä hakeutua fysioterapeutin tai hierojan vastaanotolle. Iskiaskipu ja välilevyn pullistuma ovat yleisiä löydöksiä. Ylivoimaisesti suurin osa lannerankaperäisistä ongelmista on hyvänlaatuisia ja liittyy selän poikkeavaan ja virheelliseen kuormitukseen, keskivartalon lihasten ja alaraajojen vähäiseen lihasvoimaan, liikkuvuusongelmiin tai lihastasapainon häiriöihin. Pääosa lannerankaoireista saadaan hoidettua oikeanlaisella fyysisellä harjoittelulla manuaalisia hoitoja tarvittaessa apunaan käyttäen. Lanneranka sekä ympäröivät kudokset on tärkeää tutkia vastaanotolla huolellisesti, ja toiminnallisen diagnoosin löytäminen on lopputuloksen vuoksi tärkeää. 

Iskiaskipu - Välilevyn pullistuma - Välilevytyrä - Lempäälä

Iskiaskipu ja välilevyn pullistuma

Iskiaskipu tarkoittaa usein välilevyn pullistumasta johtuvaa iskiashermojuuren puristusoiretta. Riippuen pullistuman koosta, iskiashermo voi ärtyä tai puristua, jolloin kivun lisäksi voi ilmetä hermon toimintahäiriöitä kuten lihasvoiman heikkoutta, tuntohäiriöitä ja alaraajojen puutumista. Vallitsevana oireena on usein kipu, joka ulottuu pakarasta alas jalkaan. Välilevyn pullistumassa eli välilevytyrässä hapan massa vuotaa tai pullistuu ulos. Valuessaan ulos se voi tulehduttaa iskiashermoa, ja pullistuessaan se voi mekaanisesti ärsyttää hermoa, jolloin selän asennoilla saadaan sekä helpotettua että hankaloitettua kiputilannetta. 

Kuntoutus akuutissa vaiheessa

Kivun lievitys on akuutissa vaiheessa iskiaskivussa ja välilevyn pullistumassa ensiarvoisen tärkeää. Oikeaoppisten rangan asentojen ja syvien lihasten hallinta, sekä kipua lieventävien asentojen ohjaaminen asiakkaalle on tärkeää. Liikelaajuuksien palauttaminen manuaalisten käsittelyiden ja dynaamisten liikkuvuusharjoitteiden kautta, sekä tarkasti kohdennettu harjoittelu rankaan erikoistuneen fysioterapeutin kanssa auttaa palautumaan nopeammin. Usein manuaaliset käsittelyt osana fysioterapiaprosessia helpottavat kivunhoidossa. 

Harjoittelulla kuntoon

Fysioterapeutin tulisi nähdä asioita laajemmin, ei katsoa ja hoitaa vain yhtä niveltä. Rangan virheasennoista aiheutuu turhaa kuormitusta ympäri kehoa. Asennon korjaaminen biomekaanisesti optimaaliseksi onkin yksi tärkeimmistä tavoitteista kuntoutuksessa, koska kehon taloudellisempi toimintatapa mahdollistuu. Toimintahäiriöt eivät korjaannu pelkästään manuaalisia hoitomuotoja käyttämällä. Usein iskiaskipu ja välilevyn pullistuma ovat seurausta siitä kuinka rankaa on jo pidempään käytetty. Pullistuma ja sen suunta kielii segmentaalisesta kontrollinpuutteesta tiettyyn liikesuuntaan, eli toimintahäiriöstä. Ilman tarkasti kohdennettua harjoittelua, ja nimenomaan koordinaatioharjoittelua, toimintahäiriö ei hoidu pysyvästi kuntoon, vaan uusiutuu useimmiten jo vuoden sisällä.  

Liikehäiriö, mekaaninen kipu

Liikehäiriöillä tarkoitetaan rangan rajoittunutta liikettä esimerkiksi välilevyn pullistumasta aiheutuvan kivun vuoksi. Liike voi olla rajoittunut ja kivulias yhteen tai useampaan liikesuuntaan. Tyypillisesti liikehäiriön aikana henkilöllä on voimakas lihasjännitys varsinkin taivutettaessa rankaa kivuliaaseen liikesuuntaan. Liikehäiriöisen henkilön hoidon tavoite on normaalin kivuttoman liikkeen palauttaminen ja liikkeen pelkoa poistavien tekijöiden kumoaminen.

Liikehäiriöissä normaali fysiologinen liike on rajoittunut kivun kokemuksen vuoksi. Asiakkaat ovat hyvin tietoisia kivusta ja liikesuunnasta tai -suunnista, joissa kipua ilmenee. He pelkäävät kivuliasta liikesuuntaa, eivätkä halua tehdä provokatiivisia liikkeitä vaan pyrkivät välttämään kyseistä liikesuuntaa kokonaan (välttämiskäyttäytyminen). Yliherkkyys kivulle, virheelliset uskomukset, ja kivun kautta “toimiminen” johtavat kivun sentralisoitumiseen ja motorisen suojarefleksin vahvistumiseen. 

Pahimmillaan kipua aiheuttavan liikkeen jatkuva välttäminen johtaa siihen, että liikettä tuotetaan virheellisesti ja väärästä kohtaa, jolloin syntyy liikekontrollin häiriö. 

Kun vaivaa ei kuntouteta? Liikekontrollin häiriö? 

Liikkeen kontrollin häiriötiloissa kontrolli on heikentynyt oireilua aiheuttavassa liikesuunnassa, mutta samassa liikesuunnassa ei kuitenkaan ilmene liikerajoitusta, ja usein häiriötiloissa onkin tyypillistä, että asiakas käyttää tiedostamattaan kaiken aikaa provokatiivisia asentoja ja liikemalleja. 

Asiakas ei kykene kontrolloimaan rangan asentoa staattisessa asennossa tai liikkeessä. Kyseessä on usein rankaa tukevien syvien lihasryhmien heikentynyt toiminta. Kipu voi ilmetä rangan liikkeen aikana, staattisen kuormituksen aikana tai vain taivutuksen liikeradan lopussa. Vaikka kipu helpottaa, toimintahäiriö ei hoidu itsestään ilman harjoittelua.  

Liikekontrollin häiriön hoitamisen pääkeino on liikehallinnan oppimisen harjoittelujakso, jonka aikana asiakas saa fyysisiä harjoitteita, joilla kontrollihäiriötä pyritään poistamaan sekä valmiuksia välttää kipua lisääviä asentoja. Tietoisuuden lisääntyessä kivun pelko ja aiempien kipua tuottaneiden liikkeiden välttäminen loppuu. 

Asiantunteva manipulatiivinen fysioterapeuttisi Lempäälässä ja Tampereella

Riittävän tarkka tutkiminen ja sitä kautta rankakipujen taustalla olevien toiminnallisten syiden löytäminen, ja niiden kuntouttaminen huolellisesti on ainoa keino saada pysyvä apu kipujen ja ongelmien voittamiseksi. Manipulatiiviseen fysioterapiaan erikoistuneella fysioterapeutilla on erityisosaamista rangasta ja sen toiminnasta.

Varaa aikasi Kati Mäntylän vastaanotolle joko nettiajanvarauksen kautta, tai puh. 040 531 7366 tai sähköpostitse kati.mantyla@tulekuntoon.com. Hän ottaa vaivasi tosissaan ja hoitaa sinut kuntoon.  Toimitilamme sijaitsevat Lempäälässä, Liikuntaparkin tiloissa. Harjoittelusta kanssamme ei peritä lisämaksua kuntosalilta. Kuntosali sijaitsee hoitohuoneen vieressä, mikä mahdollistaa kuntoutuksen etenemisen parhaalla mahdollisella tavalla. 

Tervetuloa!

Luodaan yhdessä tavoitteet ja mietitään keinot saavuttaa ne