Rintarangan kipu – Jäykkä rintaranka – Toimintahäiriö

Jäykkä rintaranka aiheuttaa rintarangan kipua ja toimintahäiriön 

Jäykkä rintaranka ja siitä aiheutuvat toimintahäiriöt ovat erittäin yleisiä. Istumatyö, huono tai puutteellinen ergonomia, liikunnan puute, perinnölliset tekijät ja muut syyt johtavat usein rintarangan eli keskiselän jäykistymiseen. Rintarangan tehtävänä on mukailla hengityksen liikkeitä, mahdollistaa yläraajojen laajat liikeradat, sekä välittää ja vaimentaa voimia jotka tulevat kaula- ja lannerangasta. Rintarangan kipu tuntuu yleensä paikallisena kipuna lapojen välissä tai laajempana kiputuntemuksena yläselässä ja lapojen seudussa. 

Jäykkä rintaranka – oireet ja hoito

Rintarangan kipu saattaa lisääntyä syvään hengitettäessä tai yläselän taivutus- ja kiertoliikkeissä. Oireisiin saattaa kuulua myös päänsärkyä, etovan olon tunnetta, huimausta, ahdistuksen tunnetta tai yläraajojen puutumista.  Ei ole harvinaista, että rintarangan jäykistymisestä aiheutuvia ongelmia luullaan johtuvaksi jostain muusta ongelmasta tai sairaudesta. Joskus saatetaan esimerkiksi epäillä sydämestä tai keuhkoista johtuvia ongelmia. Usein kyse on niin kutsutusta fasettilukosta, eli toimintahäiriöstä rintarangan pienellä fasettinivelen pinnalla.

Rintarangan kipu paikantuu usein lapaluiden väliin, missä alue kuormittuu virheasentojen seurauksena. Työskentely lysähtäneessä ryhdissä istuen tai työ jossa käsiä kannatellaan edessä, aiheuttavat heikkojen lapaluun tukilihasten vuoksi virheasennon ja toimintahäiriön fasettiniveliin. Erittäin tärkeä osa fysioterapiaa manuaalisten käsittelyiden ohella on tukilihasten vahvistaminen ja kehon eri korien koordinaation harjoittelu toimintaa tukevin harjoittein.

Rintarangan kipu voi olla lähtöisin myös kaularangasta. Kaularangan ongelmat voivat tyypillisesti heijastaa lapojen alueelle. Tämän seurauksena lapojen väliset lihakset jännittyvät, ja fasettinivelet ”lukkiutuvat”. Kaula- ja lannerangan sekä olkapään ongelmissa on aina syytä huomioida rintaranka tärkeänä osana kokonaiskoordinaation kannalta.

Rintarangan kipu - Jäykkä rintaranka - Toimintahäiriö

Ongelmana rangan rajoittunut liike 

Liikekontrollia ohjatessa rankaan, on rintarangan asennon ja liikkeen kontrolli suhteessa oirealueeseen usein puutteellista, mikä aiheuttaa turhaa kuormitusta kaula- tai lannerankaan ja myös olkapään alueelle. 

Taustalla voi olla jo pitkään jatkunut liikkeen kontrollin häiriö tai liikehäiriö. Liikehäiriöillä tarkoitetaan rangan rajoittunutta liikettä esimerkiksi akuutin välilevypullistuman tai ”fasettilukon” tai tulehduksen vuoksi. Liike voi olla rajoittunut ja kivulias yhteen tai useampaan liikesuuntaan. Tyypillisesti liikehäiriön aikana henkilöllä on voimakas lihasjännitys varsinkin taivutettaessa rankaa kivulloiseen liikesuuntaan. 

Liikehäiriöisen henkilön hoidon tavoite on normaalin kivuttoman liikkeen palauttaminen ja liikkeen pelkoa poistavien tekijöiden kumoaminen. Tarkasti kohdennettu ja asteittain harjoiteltu harjoitteluohjelma hyödyttää asiakasta. 

Kipukokemukset liikekontrollin häiriöiden aiheuttajana

Liikehäiriöissä rintarangan normaali fysiologinen liike on rajoittunut kivun vuoksi. Asiakas on hyvin tietoinen kivusta ja liikesuunnasta tai -suunnista, joissa kipua ilmenee. Hän pelkää kivuliasta liikesuuntaa, eikä halua tehdä provokatiivisia liikkeitä vaan pyrkii välttämään kyseistä liikesuuntaa kokonaan (välttämiskäyttäytyminen). 

Yliherkkyys kivulle, virheelliset uskomukset, ja kivun kautta “toimiminen” johtavat kivun sentralisoitumiseen ja motorisen suojarefleksin vahvistumiseen. Pahimmillaan kipua aiheuttavan liikkeen jatkuva välttäminen johtaa liikekontrollin häiriöön. 

Liikkeen kontrollihäiriössä kontrolli on heikentynyt oireilua aiheuttavassa liikesuunnassa, mutta samassa liikesuunnassa ei kuitenkaan ilmene liikerajoitusta, ja usein häiriötiloissa onkin tyypillistä, että asiakas käyttää tiedostamattaan kaiken aikaa provokatiivisia asentoja ja liikemalleja. 

Asiakas ei kykene kontrolloimaan rintarangan asentoa staattisessa asennossa tai liikkeessä. Kyseessä on usein rintarankaa ja lapaluuta tukevien syvien lihasten heikentynyt toiminta. Kipu voi ilmetä rangan liikkeen aikana, staattisen kuormituksen aikana tai vain taivutuksen liikeradan lopussa. 

Jos liikehäiriötä ei saada hoidettua esimerkiksi manuaalisen käsittelyn tai harjoittelun kautta, alkaa asiakas käyttää kompensatorisia malleja toiminnassaan. Vaikka kipu alkaa helpottaa, voi asiakas edelleen jatkaa yhden segmentin (aiemmin kivuliaan segmentin) käytön välttelyä tai käyttää sitä virheellisesti. Näin syntyy liikekontrollin häiriö, missä hyöty perinteisistä kuntoutusmalleista on vaatimaton tai lyhytkestoinen. 

Liikekontrollin hoito

Liikekontrollin häiriön hoitamisen pääkeino on liikehallinnan oppimisen harjoittelujakso, jonka aikana asiakas saa fyysisiä harjoitteita, joilla kontrollihäiriötä pyritään poistamaan. Tietoisuuden lisääntyessä kivun pelko ja aiempien kipua tuottaneiden liikkeiden välttäminen loppuu. 

Riittävän tarkka tutkiminen ja sitä kautta rankakipujen taustalla olevien syiden löytäminen on järkevä tapa aloittaa kuntoutus ja saada lopulta pysyvä apu kipujen ja ongelmien voittamiseksi. Fysioterapeutin tulisi nähdä asioita laajemmin, ei katsoa ja hoitaa vain yhtä niveltä. 

Rangan virheasennoista aiheutuu turhaa kuormitusta ympäri kehoa. Asennon korjaaminen biomekaanisesti optimaaliseksi onkin yksi tärkeimmistä tavoitteista kuntoutuksessa, koska kehon taloudellisempi toimintatapa mahdollistuu. Erikoistuminen manipulatiiviseen fysioterapiaan antaa lisää eväitä asiakkaan tutkimiselle ja hoitamiselle parhaalla mahdollisella tavalla.

Ammattitaitoinen fysioterapeuttisi Lempäälässä ja Tampereella

Varaa aikasi Kati Mäntylän vastaanotolle, manipulatiivinen fysioterapeutti etsii syyt rintarangan jäykkyydelle ja toimintahäiriöille, ja hoitaa rintarangan kivut kuntoon. Toimitilamme sijaitsevat Lempäälässä, Liikuntaparkin tiloissa. Jatkossa palvelemme Tampereen alueella kotikäynnein. Katso yhteystiedot täältä ja varaa aikasi Katille joko nettiajanvarauksen kautta, tai puh. 040 531 7366 tai sähköpostitse kati.mantyla@tulekuntoon.com. Jouni on myös faskiakäsittelyjä tekevä urheiluhieroja joka opiskelee parhaillaan osteopaatiksi. Varaa aikasi Jounille nettiajanvarauksen kautta, puhelimitse  0400 522 333 tai sähköpostin kautta jouni.mantyla@tulekuntoon.com

Tervetuloa!

Luodaan yhdessä tavoitteet ja mietitään keinot saavuttaa ne