Sormien tai käden puutuminen

Käsien puutumisen taustalla voi olla monta tekijää ja ongelma voi löytyä niskasta, hartian tai olkapään alueelta tai alempaa yläraajasta. Puutuminen, pistely ja käteen päin säteilevä jomotus tai särky voivat olla merkkejä jännittyneistä lihaksista, hermon liiallisesta venytyksestä äkillisen retkahduksen tai esimerkiksi virheellisen lihastoiminnan vuoksi.  

Rannekanava, joka on luista ja nivelsiteistä koostuva kanava ja jonka läpi kulkee yläraajan keskihermo, voi ahtautua esimerkiksi kyynärvarren lihasten ja jänteiden rasituksen tai turvotuksen seurauksena.

Kaularangan, solisluun tai pienen rintalihaksen alue, joka tunnetaan myös nimellä yläaukeama voi toimia joko rakenteellisista syistä tai lihasten kireyden tai heikkouksien vuoksi virheellisesti, jolloin ahdas alue voi aiheuttaa hermopunoksen tai verisuonten pinnetiloja tai venytystä (TOS-oireyhtymä). 

Kaularangan alueella hermot tulevat ulos nikamaväleistä, ja esimerkiksi kulumat tai välilevyn pullistumat saattavat painaa hermoja aiheuttaen puutumisen ja pistelyn tunnetta. Olka– ja kyynärvarren alueella hermot voivat joutua hieman ahtaalle tai venyttyä liikaa kireiden lihasten tai toimintahäiriön seurauksena. 

Sormien tai käden puutuminen

Puutuminen tai pistely on yleensä lievän hermoärsytyksen oire. Jos hermoon kohdistuu enemmän painetta tai venytystä, alkaa oireena esiintyä myös kipua ja vasta voimakkaasta ja pitkäkestoisesta puristuksesta tai hermovauriosta syntyy lihasten heikkoutta. 

Käsien puutuminen voi olla merkki huonosta niskan ja hartioiden asennosta, lapaluun alueen ja olkapään ja kyynärvarren lihaksiston heikentyneestä kontrollista tai yksipuolisesta rasituksesta.

Käsien puutumisen syytä voi olla vaikea selvittää ja hoitaa omin avuin, ja tämän vuoksi on hyvä hakeutua fysioterapeutin vastaanotolle. Useimmiten käsien puutumisen taustalla ovat tuki- ja liikuntaelimistöön ja etenkin kaula– ja rintarankaan liittyvät toiminnalliset ongelmat, kuten kireät tai jännittyneet lihakset tai ryhtiin/asentoihin liittyvät muutokset, jotka altistavat hermoja liialliselle paineelle tai venytykselle. 

Nämä tekijät ovat korjattavissa manuaalisen käsittelyn ja hartiarenkaan alueelle kohdennetun harjoittelun avulla. Erikoistuminen manipulatiiviseen fysioterapiaan antaa lisää eväitä asiakkaan tutkimiselle ja hoitamiselle parhaalla mahdollisella tavalla. 

Luodaan yhdessä tavoitteet ja mietitään keinot saavuttaa ne