Tuki- ja liikuntaelimistö

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet vaivaavat joka viidettä työikäistä ja useampaa kuin joka kolmatta eläkeläistä. Työikäisille tyypillisiä tule-ongelmia ovat rankaan liittyvät oireet kuten niskahartiaseudun kivut, rintaranka– tai alaselän kivut. Työuran loppuvaiheessa ja iäkkäillä ihmisillä yleisiä ovat polven ja lonkan nivelrikko, osteoporoosi ja osteoporoottiset murtumat sekä erilaisten tule-ongelmien aiheuttamat toimintakyvyn vajaukset. 

Tule-sairaudet kehittyvät yleensä pitkän ajan kuluessa esimerkiksi liikuntatottumusten, perimän ja ympäristötekijöiden vuorovaikutuksena. Useiden tule-sairauksien syntyyn ja etenemiseen voidaan vaikuttaa elintavoilla ja riskitekijöiden vähentämisellä.

Tuki- ja liikuntaelimet (TULE) kannattavat ja liikuttavat kehoa mahdollistaen liikunta- ja toimintakyvyn. Tuki- ja liikuntaelimistö koostuu luista, nivelistä, nivelsiteistä, jänteistä ja lihaksista, ja ne vaativat päivittäistä käyttöä. Ne ovat tiiviissä yhteydessä kehon muihin toimintoihin ja niiden terveys on yhteydessä fyysiseen toimintakykyyn ja elämänlaatuun.

Tuki- ja liikuntaelimistön kunto rakentuu staattisesta ja dynaamisesta notkeudesta, sekä lihasvoimasta ja lihaskestävyydestä. Suuri osa ihmisen päivittäisistä toiminnoista, liikkumisesta ja liikuntalajeistakin edellyttää terveelle nivelelle ominaista liikelaajuutta. Ikääntyminen tuo usein mukanaan nivelvaivoja ja lihasjäykkyyttä. 

Ongelmaksi muodostuu usein virhekuormitus liikeketjussa ylempänä tai alempana, tai liian yksipuolinen kuormitus joissain nivelpinnoissa tai lihaksissa. Seurauksena tästä aiheutuu toimintahäiriö, mikä on seurausta lihaskireyksistä, nivelpintojen liikkumattomuudesta/yliliikkuvuudesta sekä niihin liittyvistä liikesegmentin häiriöistä ja lihasepätasapainosta. 

Lihasvoima ja lihaskestävyys muodostuvat siitä kuinka paljon voimme tuottaa voimaa, kuinka nopeasti voimme sitä tehdä, ja kuinka kestämme väsymystä. Lihasten voimantuotto riippuu sekä lihasten koosta että hermotuksen tehokkuudesta. 

Lihasvoima on huipussaan 20–30 vuoden iässä ja pysyy melko muuttumattomana noin 50 ikävuoteen saakka. Tämän jälkeen lihasvoima heikkenee noin prosentin vuodessa ja heikkeneminen kiihtyy 65 ikävuoden jälkeen 1,5–2 prosenttiin vuodessa. Hormonaalisten muutosten takia naisten lihasvoima heikkenee vaihdevuosista alkaen nopeammin. Lihasvoima vähenee nopeammin alaraajojen ja vartalon lihaksissa kuin yläraajoissa.

Tärkeä syy lihasvoiman heikkenemiseen on lihasmassan menetys, joka alkaa 30 ikävuoden jälkeen. Samanlaisia muutoksia havaitaan myös nuoremmilla ihmisillä, jotka eivät liiku. Osa ikääntymiseen liittyvistä lihasmuutoksista on seurausta siitä, että lihaksia ei käytetä. Maksimivoima alkaa heikentyä 60 ikävuoden vaiheilla jyrkästi. 30 ja 70 ikävuoden välillä maksimivoima vähenee noin 30–40 prosenttia. Myös voimantuottonopeus heikkenee, jopa enemmän kuin maksimivoima. 

Tämä johtuu suurelta osin nopeiden lihassolujen vähenemisestä ja pienenemisestä. Nopeaa voimantuottoa tarvitaan tasapainon säilyttämiseen yllättävissä tilanteissa – esimerkiksi liukastuttaessa tai horjahdettaessa. Iän myötä myös väsymyksen sieto heikentyy ja palautuminen hidastuu. 

Tämä johtuu siitä, että lihaksen aineenvaihdunnassa etenkin aerobisten entsyymien eli elävien solujen valmistamien valkuaisaineiden aktiivisuus ja määrä pienenevät iän myötä.

Olemme erikoistuneet tuki- ja liikuntaelimistö toimintaan ja sen häiriöihin useiden vuosien ajan. Meillä on hyvin asiakaslähtöinen tapa työskennellä. Kuuntelemme ja tutkimme asiakasta huolellisesti, minkä perusteella teemme yhdessä asiakkaan kanssa hoitosuunnitelman. Tavoitteena on pureutua kiinni oireiden perimmäiseen syyhyn, ja hoitaa sitä, ei vain oirealuetta. 

Vahvuutenamme on oireiden tunnistaminen liikkeessä ja erilaisissa toiminnoissa. Mielestämme on erittäin tärkeää pystyä viemään harjoitteet ja esimerkit käytännön tasolle siten, että ne palvelevat asiakkaan arkea mahdollisimman monipuolisesti (työ, harrastukset, eläminen/oleminen). Hyvän lopputuloksen takana on asiakkaan oma ymmärrys oireiden taustalla olevista tekijöistä.

Asiakkaalla on etuna meidän kanssamme harjoitellessa kuntosali Fressi Sykkeen veloitukseton käyttö, mikä sijaitsee aivan hoitohuoneen vieressä. Näin ollen jonkin yksittäisen harjoitteen läpikäyminen kesken muun hoidon on mahdollista ja sujuvaa. Ohjaamme lihasharjoittelua ja teemme siihen liittyviä harjoitteluohjelmia kaiken ikäisille aina lapsista ikääntyneisiin. 

Lihasharjoittelu voi olla osana muuta kuntoutusta, tueksi omaan harrastukseen, tai sitä voidaan tehdä painonhallinnan tai jaksamisen tueksi, tavoitteelliseen kilpaurheiluun tai esimerkiksi leikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen.

Luodaan yhdessä tavoitteet ja mietitään keinot saavuttaa ne