Ikääntyneiden fysioterapia

Tarjoamme ikääntyneille ihmisille yksilöllistä kuntoutusta ja aktiivista otetta koko prosessiin. Luomme pienten ja rohkaisevien tavoitteiden kautta lisää liikuntakykyä ja arjen toimintojen helpottumista. Fysioterapia voi olla toimintakykyä ylläpitävää varsinkin etenevän sairauden kohdalla, tai tavoitteellista kuntosaliharjoittelua, ravintovalmennusta tai esimerkiksi ennen leikkausta tai leikkausten jälkeistä kuntoutusta. Tärkeää on luoda toimiva hoitosuhde, jossa ihminen otetaan huomioon kokonaisuutena.  

Iän karttuessa kansansairaudet, kuten diabetes ja sepelvaltimotauti yleistyvät, mutta aktiivisilla elämäntavoilla ja oikeanlaisilla ruokailutottumuksilla monet vaivat voidaan ehkäistä ennalta. Terveellinen ruokavalio, sopiva liikunta, kiinnostavat harrastukset ja itsestään huolehtiminen lisäävät hyvinvointia ja pitävät kunnossa pidempään. Fysioterapialla edistetään ja tuetaan ikääntyneiden toimintakykyä, sekä varmistetaan hyvä ravitsemus. Vahvistamme ikääntyneen voimavaroja ja kannustamme häntä kuntoutumaan, jotta kotona asuminen helpottuisi, ja olisi mahdollista jatkossakin. 

Aloitamme fysioterapian aina huolellisella haastattelulla ja tutkimisella. Sovimme yhdessä asiakkaan kanssa yksilölliset, merkitykselliset ja tarkoituksenmukaiset tavoitteet. Seuraamme fysioterapian vaikuttavuutta jokaisella kerralla. Ikääntyneen fysioterapia voi pitää sisällään lihasvoima- ja liikkuvuusharjoitteita, tasapainoharjoituksia, kävelyharjoitteita, manuaalisia käsittelyitä sekä ravintovalmennusta. Myös erilaiset hieronnat onnistuvat kauttamme. Fysioterapian voi aloittaa välittömästi myös ilman lääkärin lähetettä.  Erikoistuminen manipulatiiviseen fysioterapiaan antaa lisää eväitä asiakkaan tutkimiselle ja hoitamiselle parhaalla mahdollisella tavalla.

Käydessään meillä fysioterapiassa, asiakkaalla on etuna käyntiemme yhteydessä kuntosali Fressi Sykkeen veloitukseton käyttö, mikä sijaitsee aivan hoitohuoneen vieressä. Näin kuntoutus mahdollistuu nousujohteisesti, ja voimme varmistaa sen etenemisen käytännön tasolla parhaalla mahdollisella tavalla. Kuntosaliharjoittelu tapahtuu alussa tai jokaisella kerralla kanssamme, ja tekniikoiden harjoittelu ja ohjaus optimaalisesti asiakkaan ongelmaan kytkeytyen on oleellinen osa koko prosessia.

Luodaan yhdessä tavoitteet ja mietitään keinot saavuttaa ne