Harjoittelu ja ohjaus

Käytännön hoitokeinona voivat alussa olla erilaiset manuaaliset menetelmät kuten mobilisaatiot ja manipulaatiot, joiden tarkoituksena on luoda pohja toiminnalliselle harjoittelulle. Toiminnallisen asteittain etenevän harjoittelun tarkoitus on korjata toimintahäiriöitä ja ehkäistä oireiden uusiutumista.

 Harjoittelu ei aina kohdistu lihaksiin ja voiman lisäämiseen, vaan harjoittelulla voidaan myös lisätä nivelen liikkuvuutta tai parantaa nivelen stabiliteettia. Ohjauksen tavoitteena on motivoida liikkumaan, mikäli liikuntaharrastus on jäänyt vähiin. Erikoistuminen manipulatiiviseen fysioterapiaan antaa lisää eväitä asiakkaan tutkimiselle ja hoitamiselle parhaalla mahdollisella tavalla.

Hoidon ja ohjauksen ensisijainen tehtävä on poistaa toimintahäiriöt ja kivut. Lisäksi pyritään pitämään huolta, ettei fysioterapia lopu ennen kuin asiakas on saanut järkevän pohjan selviytyä itsenäisesti. Kotiharjoitteista annetaan kirjalliset PhysioTools-ohjelmalla tehdyt ohjeet. 

Ohjeita päivitetään tarvittaessa hoitosarjan jatkuessa. Harjoittelun tueksi voidaan antaa harjoituspäiväkirja ja kontrollikäyntejä, joiden avulla seurataan harjoittelua ja muokataan harjoitteluohjelmaa haastavammaksi. 

Käydessään meillä fysioterapiassa, asiakkaalla on etuna käyntiemme yhteydessä kuntosali Fressi Sykkeen veloitukseton käyttö, mikä sijaitsee aivan hoitohuoneen vieressä. Näin kuntoutus mahdollistuu nousujohteisesti, ja voimme varmistaa sen etenemisen käytännön tasolla parhaalla mahdollisella tavalla.

Luodaan yhdessä tavoitteet ja mietitään keinot saavuttaa ne