Kivun hoito

Kipu määritellään keston perusteella äkilliseksi eli akuutiksi kivuksi tai pitkäaikaiseksi eli krooniseksi kivuksi. Kipu on kroonista, jos se on kestänyt pitempään kuin, mitä sen aiheuttaneen kudos- tai hermovaurion paraneminen normaalisti edellyttäisi. Pitkäaikainen kipu jaetaan yleensä kolmeen kiputyyppiin. Nämä kivun tyypit ovat kudosvauriosta, hermovauriosta ja toistaiseksi tuntemattomasta syystä aiheutuva eli nk. idiopaattinen kipu.

Pitkäaikaisen kivun hoidon perusta ovat lääkkeettömät hoidot, joita tulee käyttää aina, kun se on mahdollista. Keskeisiä lääkkeettömiä hoitoja ovat muun muassa liikunta, fysioterapia, kylmä- ja lämpöhoito sekä kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia. 

Vastaanotollamme toimenpiteet kohdistuvat alentuneen toimintakyvyn parantamiseen sekä kivun lievittymiseen fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun, hieronnan sekä manuaalisen terapian keinoin.

Kipu, särky, jomotus, voimattomuus, kireys tai muu oire voi viedä työstä ja muusta elämästä turhaan voimia ja rajoittaa tekemistä – oireiden lievittäminen, helpottaminen ja uusimisen ehkäisy on mahdollista. Autamme äkillisissä, toistuvissa ja pitkittyneistä kiputiloissa sekä leikkauksen, sairastumisen ja vammautumisen jälkeen.

Katin erikoistuminen manipulatiiviseen fysioterapiaan ja Jounin erikoistumistutkinto kivun hoitoon antavat lisää työkaluja asiakkaan kivunhoitoon liittyen, ja auttavat helpottamaan asiakkaan tilannetta. 

Tyypillisimpiä fysioterapiaan hakeutumisen syitä ovat erilaiset rangan oireet kuten niskanrintarangan tai alaselän kivut. Yleisiä alaselkäkipujen syitä ovat välilevyn pullistumatiskiasnoidannuoli tai lantion alueen oireista SI-niveloireet.

Erilaiset yläraajaoireet olkapäähän liittyen kuten kiertäjäkalvosinoireyhtymä (rotator cuff) tai jäätynyt olkapäätenniskyynärpää tai purentaongelmat on syytä tulla hoidattamaan.

Alaraajan puolelta lonkanpolven ja nilkan erilaiset ongelmat ovat käyneet tutuiksi, joista mainittakoon esimerkiksi plantaarifaskiitti, lumpion sijoiltaan meno, polven eturistisidevamma ja kierukkavamma. Vastaanotolla voidaan tehdä erilaisia kuntosaliohjelmia. Kuntosaliharjoittelu tapahtuu aina kanssamme, ja tekniikoiden harjoittelu ja ohjaus optimaalisesti asiakkaan ongelmaan kytkeytyen on oleellinen osa koko prosessia. 

Käydessään meillä fysioterapiassa, hieronnassa tai personal training-ohjauksessa, asiakkaalla on etuna käyntiemme yhteydessä (vastaanottoajalla) kuntosali Fressi Sykkeen veloitukseton käyttö, mikä sijaitsee aivan hoitohuoneiden vieressä. Näin kuntoutus ja kivun hoito mahdollistuu sujuvasti ja voimme varmistaa hoidon etenemisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Luodaan yhdessä tavoitteet ja mietitään keinot saavuttaa ne