Leikkauksen jälkeen

Leikkauksen jälkeisen fysioterapian tarkoitus on palauttaa tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyky ja estää kompensatoriset liikkeet. Kudosten paranemisprosessi, operaation laajuus ja siinä tehdyt toimenpiteet ja esimerkiksi yksilön kipukäyttäytyminen otetaan huomioon. Kuntoutujan on osattava välttää liiallista kuormitusta ja rasitusta, mutta ilman aktiivista harjoittelua paraneminen voi hidastua ja aiheuttaa muita oireita tuki- ja liikuntaelimistössä. 

Tehokkaan paranemisen kannalta fysioterapia on suositeltavaa aloittaa heti tapaturman tai leikkauksen jälkeen. Toimintakyvyn palauttamiseksi on tärkeää saada operoitu alue toimimaan yhdessä muun tuki- ja liikuntaelimistön kanssa optimaalisella tavalla. Leikkauksen jälkeistä toipumista voidaan nopeuttaa ja helpottaa, kipua voidaan lievittää. Menetelminä käytetään ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua sekä manuaalista terapiaa. Leikkauksen jälkeinen fysioterapiaohjelma suunnitellaan ja toteutetaan sinulle yksilöllisesti, tutkittuun tietoon pohjautuen. 

Kotiharjoittelulla on merkittävä rooli toipumisessa. Tämän vuoksi se, miten harjoitteita tehdään ja millaisia harjoitteita ohjataan, on tärkeää. Kaikki harjoitteet annetaan kirjallisina, ja niitä harjoitellaan yhdessä fysioterapeutin kanssa. Fysioterapeutti pitää huolta siitä, että varmasti ymmärrät tekemäsi liikkeet oikein ja toteutat niitä oikein. 

Tapaturmien ja leikkausten jälkeisessä fysioterapiassa tehdään alkukartoitus, minkä perusteella suunnitellaan yksilöllinen harjoitusohjelma. Harjoitusohjelmassa otetaan huomioon yksilöllisesti asiakkaan ongelma ja lähtökohdat. Vastaanotolla harjoitellaan oikeanlaista suoritustekniikkaa, liikekontrollia, lihasvoimaa ja kehon hallintaa. Manuaalinen käsittely auttaa vähentämään mahdollisia kireyksiä, liikerajoituksia ja kipuja, ja nopeuttaa sitä kautta toimintakyvyn palautumista. Erikoistuminen manipulatiiviseen fysioterapiaan antaa lisää eväitä asiakkaan tutkimiselle ja hoitamiselle parhaalla mahdollisella tavalla.

Tutkimusten mukaan fysioterapian vaikuttavuus tapaturmien ja leikkausten jälkeisessä kuntoutuksessa on merkittävä, ja joissain tapauksissa jopa leikkaushoitoa tehokkaampi kuntoutusmenetelmä. Etenkin polvenolkapään ja rangan ongelmissa saadaan hyviä tuloksia.

Käydessään meillä fysioterapiassa, asiakkaalla on etuna käyntiemme yhteydessä kuntosali Fressi Sykkeen veloitukseton käyttö, mikä sijaitsee aivan hoitohuoneen vieressä. Näin kuntoutus mahdollistuu nousujohteisesti, ja voimme varmistaa sen etenemisen käytännön tasolla parhaalla mahdollisella tavalla.

Luodaan yhdessä tavoitteet ja mietitään keinot saavuttaa ne