Ikääntyneet ja ravinto

Ravinnolla on huomattava vaikutus ikääntyneiden terveyteen ja toimintakykyyn.

Hyvä ravitsemustila ehkäisee sairauksia, nopeuttaa sairauksista toipumista, pitkittää kotona asumisen mahdollisuutta sekä parantaa vireyttä ja elämänlaatua.

On tärkeää ehkäistä ikääntyneen tahaton painonlasku, joka voi johtaa aliravitsemukseen. Monilla ruokahalu heikkenee ikääntymisen myötä. Esimerkiksi masennus, muistisairaudet, syöpätaudit, murtumien ja leikkausten jälkitilat sekä runsas lääkitys voivat huonontaa ruokahalua.

Hampaiden ja suun ongelmat voivat vähentää syljeneritystä, vaikeuttaa ruuan puremista ja nielemistä, aiheuttaa haju- ja makuaistin muutoksia sekä pahoinvointia ja vaikuttaa sitä kautta ruokahaluun. Pienestä ruokamäärästä on vaikea saada riittävästi energiaa, proteiineja ja muita ravintoaineita. Tämän seurauksena monen ikääntyneen paino alkaa pienentyä, mikä voi johtaa nopeasti aliravitsemukseen. 

Ikääntyneet ja ravinto

Huonolla ravitsemustilalla on monia kielteisiä seurauksia. Varsinkin liian niukka proteiinin (valkuaisaineiden) ja D-vitamiinin saanti voi aiheuttaa lihaskatoa, joka heikentää liikunta- ja toimintakykyä sekä kehon hallintaa.

Sen seurauksena kaatumis- ja murtumavaara kasvaa. Myös altistuminen infektiosairauksille lisääntyy. Hoitamattomat ravitsemusongelmat johtavat pitkittyessään helposti noidankehään, jossa laihtuminen, toimintakyvyn heikkeneminen ja infektiokierre seuraavat toistaan. Tämän seurauksena sairauksista toipuminen hidastuu tai estyy.

Meillä on taitoa, halua ja osaamista auttaa sinua. Ravintovalmennus ei ole pikadieetti – Et saa valmiiksi painettua ruokavaliota, vaan juuri Sinulle sopivan, nykyisistä ruokatottumuksistasi muokatun, kulutustasi, terveydentilaasi vastaavan kattavan ohjeistuksen.

Tavoitteena on valmentaa sinusta oman ruokavaliosi asiantuntija. Opit kuuntelemaan kehoasi, tiedät mitä lautasellasi kuuluu olla, jotta voit hyvin.

Ensimmäisen kerran tullessaan ravintovalmennukseen asiakkaan tulee valita vähintään 3 kuukauden mittainen valmennuspaketti. Tämän jälkeen on mahdollista ostaa yksittäisiä jatko- / kontrollikäyntejä.

3 kuukautta (4 tapaamista)
– Ensimmäinen kuukausi: 2 tapaamista
– Toinen kuukausi:1 tapaaminen
– Kolmas kuukausi: 1 tapaaminen

Meillä on usean vuoden erikoistuminen tuki- ja liikuntaelimistöön liittyvien ongelmien tutkimisessa, hoidossa ja harjoitteluohjelmien suunnittelussa Meidän kanssamme onnistuu tavoitteen mukaisten harjoitteluohjelmien rakentaminen ja ohjaaminen.

Käydessään meillä asiakkaana, asiakkaalla on etuna käyntiemme yhteydessä (meidän läsnäollessa) kuntosali Fressi Sykkeen veloitukseton käyttö, mikä sijaitsee aivan hoitohuoneen vieressä.

Luodaan yhdessä tavoitteet ja mietitään keinot saavuttaa ne