Nuorten ruokavalio

Tarkoituksenamme on auttaa asiakkaita laaja-alaisesti erilaisissa ravintoon liittyvissä kysymyksissä. Ravintovalmennus on kokonaisvaltainen muutos kohti terveellisiä ruokatottumuksia, askel kerrallaan.

Urheilevan nuoren ruokavalio

Urheilevan lapsen tai nuoren ruokavalioon kannattaa kiinnittää huomiota, sillä paljon urheilevan lapsen energiankulutus voi olla moninkertaista passiivisempiin ikätovereihin verrattuna.

Miten varmistaa, että lapsi saa riittävästi energiaa kuluttaviinkin lajeihin, ilman että kasvu ja kehitys vaarantuu? Miten koostaa oikeanlainen ruokavalio paljon energiaa tarvitseville nuorille? Kuinka opettaa lapselle pienestä pitäen urheilijan ruokavalio ja millainen sen tulisi olla?

Nuorten ruokavalio

Itä-Suomen yliopistossa käyty Urheilijan ravitsemuksen perusteet 30 op (kyseessä on Suomen ensimmäinen yliopistotasoinen laajempi koulutuskokonaisuus puhtaasti urheiluravitsemuksesta) sekä ravintovalmentajan koulutus ovat antaneet työkaluja haastavienkin ravinto-ongelmien purkamiseen.

Opinnoissa on perehdytty muun muassa eri lajien asettamiin ravitsemusfysiologisiin vaatimuksiin, suorituskyvyn, palautumisen ja kehittymisen optimointiin, urheiluravitsemukseen eri ikäryhmissä, urheilijan syömiseen liittyviin ongelmiin sekä urheilijan psyykkiseen hyvinvointiin ja sen tukemiseen.

Meillä on tietoa ja osaamista kuinka eri lajien urheilijoiden tulisi syödä ennen ja jälkeen suoritusten, eri aikoina kautta, painoa pudotettaessa tai massaa lisätessä, tai sairastaessa esimerkiksi keliakiaa tai diabetesta.

Ensimmäisen kerran tullessaan ravintovalmennukseen asiakkaan tulee valita vähintään 3 kuukauden mittainen valmennuspaketti. Tämän jälkeen on mahdollista ostaa yksittäisiä jatko- / kontrollikäyntejä.

3 kuukautta (4 tapaamista)
– Ensimmäinen kuukausi: 2 tapaamista
– Toinen kuukausi:1 tapaaminen
– Kolmas kuukausi: 1 tapaaminen

Luodaan yhdessä tavoitteet ja mietitään keinot saavuttaa ne