Polvikipu – Apu fysioterapiasta – Lempäälä

Polvikipu – toimintahäiriöt ympäröivien nivelpintojen toiminnassa

Polvi on sarananivel, jossa tapahtuu verraten vähän kiertoja. Polvi kantaa lähes koko kehon painon, joten siihen kohdistuu paljon voimia liikkuessamme jaloillamme. Jos ympäröivien nivelten eli nilkkojenlonkkienlantion ja lannerangan toiminnassa jokin häiriintyy, näkyvät tulokset usein myös polvessa, polvikipuna. 

Omatessamme riittävän liikehallinnan ja tarvittavan voimatason suhteessa suoritettavaan liikkeeseen, kehomme pystyy reagoimaan nopeasti erilaisiin vastaan tuleviin tilanteisiin ja ohjaamaan niveliämme niin, ettei niihin kohdistu vaurioille altistavia voimia. Polven kiertoihin vaikuttaa voimakkaasti, miten hyvin nilkan ja lonkan kontrolli on hallussa, sekä keskivartalon tuki, koska lantion liikehallinnan pettäessä koko alaraajan hallinta hankaloituu.

Polvikipu - Apu fysioterapiasta

Polven alueen oireilua voivat aiheuttaa kulumat, erilaiset tapaturmat, nilkan tai jalkaterän ja lonkan virheellisistä liikeradoista johtuvat virheasennot sekä ylirasitus. Polvinivel on nilkka- ja lonkkanivelten välissä ja näiden mahdolliset virheliikemallit vaikuttavat suoraan kineettisen ketjun kautta sääri- ja reisiluun välityksellä polvinivelen toimintaan. Myös lihasvoiman puute, faskiakireys tai lihasepätasapaino voivat olla oireilun taustalla. 

Kierukat

Aluksi polvinivelestä kuluvat kierukat, jotka toimivat nivelpintojen välillä ohjaavina ja joustavina osina. Jos kuluma kierukoissa etenee tarpeeksi pitkälle, joutuvat nivelen luiset osat vastatusten. Kierukat voivat tyypillisesti vaurioitua myös erilaisissa polveen kohdistuneissa tapaturmissa. 

Ristisiteet

Toinen rakenne, joka monesti vaurioituu tapaturmaisesti, on nivelen sisällä sijaitsevat ristisiteet. Näistä etenkin eturistiside (ACL) on altis vaurioille. Ristisiteiden vaurioituessa polvinivelen stabiliteetti eli kyky nivelpinnan tukemiseen heikkenee. Fysioterapiassa on aina syytä tutkia tarkemmin koko alaraajan ja lantion alueen toiminta, sillä usein näihin puuttumalla saadaan polven oireet helpottumaan. 

Apu fysioterapiasta

Fysioterapeutin tehtävänä on tutkia polven toimintaa suurelta osin myös toiminnallisesti, sillä suurin osa ongelmista paljastuu tätä kautta. Kävely, kyykyt, askelkyykyt paljastavat paljon paitsi polvesta, niin myös nilkanlonkanlantion ja rangan kuten kaula– rinta– ja lannerangan toiminnasta. 

Polven alueen sekä ympäröivien nivelpintojen ja lihasten liikkuvuus on tärkeää, ja sille luodaan pohja manuaalisten käsittelyiden avulla. 

Lempäälässä ja Tampereella erikoistunutta fysioterapiaa

Erikoistuminen manipulatiiviseen fysioterapiaan antaa lisää eväitä asiakkaan tutkimiselle ja hoitamiselle parhaalla mahdollisella tavalla. Käydessään meillä fysioterapiassa, asiakkaalla on etuna käyntiemme yhteydessä kuntosali Liikuntaparkin veloitukseton käyttö, mikä sijaitsee aivan hoitohuoneen vieressä. Näin kuntoutus mahdollistuu nousujohteisesti, ja voimme varmistaa sen etenemisen käytännön tasolla parhaalla mahdollisella tavalla.

Luodaan yhdessä tavoitteet ja mietitään keinot saavuttaa ne