Noidannuoli – lumbago – Fysioterapia ja hieronta – Lempäälässä ja Tampereella

Noidannuoli eli lumbago on selän pehmytkudosten venähdys, jonka voi aiheuttaa äkillinen hallitsematon selän liike tai selän nytkähtäminen. Noidannuoli ärsyttää välilevyn uloimmissa säikeissä, nivelsiteissä tai lihaksissa sijaitsevia kipuhermopäätteitä. Oireena on alaselän äkillinen kipu. 

Noidannuolen eli lumbagon hoito

Kun noidannuoli iskee, on tärkeää saada virhe- ja pakkoasennot pois selkää rentouttamalla, ja rohkaistuttava käyttämään rankaa oikein. Tässä vaiheessa fysioterapeutin ohjaamien oikeaoppisten rangan asentojen ja syvien lihasten hallinta on tärkeää. Liikelaajuuksien palauttaminen ja liikekontrollin harjoittelu yhdessä manuaalisten käsittelyjen kanssa hierojan tai fysioterapeutin kanssa vastaanotollamme auttaa palautumaan nopeammin. 

Noidannuoli - Lumbago - Fysioterapia ja hieronta auttaa

Mekaaninen liikerajoitus – liikehäiriö kivun aiheuttajana

Noidannuolessa kyse on liikehäiriöstä eli siitä kun normaali fysiologinen liike on rajoittuu kivun kokemisen vuoksi. Asiakkaat ovat hyvin tietoisia kivusta ja liikesuunnasta tai -suunnista, joissa kipua ilmenee. He pelkäävät kivuliasta liikesuuntaa, eivätkä halua tehdä provokatiivisia liikkeitä vaan pyrkivät välttämään kyseistä liikesuuntaa kokonaan (välttämiskäyttäytyminen). 

Yliherkkyys kivulle, virheelliset uskomukset, ja kivun kautta “toimiminen” johtavat kivun sentralisoitumiseen ja motorisen suojarefleksin vahvistumiseen. Jos ongelmaa ei saada ratkaistua eli kivuliasta liikesuuntaa helpotettua esimerkiksi manuaalisen käsittelyn tai liikeharjoittelun kautta, alkaa ihminen käyttää kompensatorisia malleja toiminnassaan. Kipua aiheuttavan liikkeen jatkuva välttäminen johtaa siihen, että liikettä tuotetaan virheellisesti ja väärästä kohtaa, jolloin syntyy liikekontrollin häiriö. 

Kun toimintahäiriö jää päälle – Liikehäiriöstä tuleekin liikekontrollin häiriö 

Liikekontrollin häiriötiloissa kontrolli on heikentynyt oireilua aiheuttavassa liikesuunnassa, mutta samassa liikesuunnassa ei kuitenkaan ilmene liikerajoitusta. Tämä tarkoittaa sitä, ettei varsinaista kudosvauriota tai liikerajoitusta enää ole havaittavissa, mutta aiempi akuutti vaiva oireilee edelleen samassa liikesuunnassa. Liikehäiriö on alkanut muuttua liikekontrollin häiriöksi, mille onkin tyypillistä provokatiivisten asentojen ja liikemallien käyttö.

Asiakas ei kykene kontrolloimaan rangan asentoa staattisessa asennossa tai liikkeessä. Kyseessä on usein rankaa tukevien syvien lihasryhmien heikentynyt toiminta. Kipu voi ilmetä rangan liikkeen aikana, staattisen kuormituksen aikana tai esimerkiksi vain taivutuksen liikeradan lopussa. Kun aikaa kuluu ja asiakas välttelee alunperin kivuliaan liikesegmentin käyttöä, se aiheuttaa virheellisen toimintamallin, joka johtaa liikekontrollin häiriöön. 

Liikekontrollin häiriön hoitamisen pääkeinot

Vastaanotolla on erittäin tärkeää ymmärtää alaselkäluokittelusta, ja ymmärtää liikehäiriön ja liikekontrollin häiriön erot. Näiden kahden hoitomenetelmät ovat erilaiset. Liikekontrollin häiriöistä johtuvien ongelmien hoito ainoastaan manuaalisten hoitomenetelmien avulla ei onnistu, vaan se vaatii kuntoutuakseen kohdennettua harjoittelua ja oirealueen segmentaalisen kontrollin löytymistä. Häiriön hoitamisen pääkeino on liikehallinnan oppimisen harjoittelujakso, minkä aikana asiakas saa fyysisiä harjoitteita, joilla kontrollihäiriötä pyritään poistamaan sekä valmiuksia välttää kipua lisääviä asentoja. Tietoisuuden lisääntyessä kivun pelko ja aiempien kipua tuottaneiden liikkeiden välttäminen loppuu. 

Riittävän tarkka tutkiminen ja sitä kautta rankakipujen taustalla olevien syiden löytäminen on tärkeää.  Rangan virheasennoista aiheutuu turhaa kuormitusta ympäri kehoa. Asennon korjaaminen biomekaanisesti optimaaliseksi onkin yksi tärkeimmistä tavoitteista kuntoutuksessa, ja ainoa mahdollisuus korjata ongelma pysyvämmin. Fysioterapeutin tulisi nähdä asioita laajemmin, ei katsoa ja hoitaa vain yhtä niveltä. 

Ammattitaitoinen fysioterapeuttisi Lempäälässä ja Tampereella

Kuulostaako tutulta? Varaa aikasi Kati Mäntylän vastaanotolle, manipulatiivinen fysioterapeutti ottaa vaivasi tosissaan ja hoitaa sinut kuntoon. Toimitilamme sijaitsevat Lempäälässä, Liikuntaparkin tiloissa. Jatkossa palvelemme Tampereen alueella kotikäynnein. Katso yhteystiedot täältä ja varaa aikasi puh. 040 531 7366 tai sähköpostitse kati.mantyla@tulekuntoon.com.

Tervetuloa!

Luodaan yhdessä tavoitteet ja mietitään keinot saavuttaa ne