Rankaongelmat – Kaula-, rinta-, lanneranka – Lempäälä

Kaularanka – rintaranka – lanneranka

Yleisimpiä syitä tulla fysioterapiaan ovat rankaperäiset ongelmat, eli kaularangan, rintarangan ja lannerangan kivut tai toimintahäiriöt. Kiputilat saattavat mennä itsestään ohi, mutta osalla tilanne kroonistuu ja lisäksi kipujaksojen uusiutuminen on yleistä. Kipuun liittyy monenlaisia toiminnallisia muutoksia, jotka ilmenevät esimerkiksi lihasvoiman ja -kestävyyden heikentymisenä sekä asento- ja liikehallinnan häiriöinä. Kivun hellittäessä unohdetaan usein, että kaularangan tai lannerangan toiminnallinen tilanne ei ole sen parempi, kuin mitä se oli ennen kipujaksoa. Taustalla voi olla liikehäiriö tai jo pitkään jatkunut liikekontrollin häiriö.

Rankaongelmat - Kaula-, rinta-, lanneranka - Lempäälä

Liikehäiriö rangassa

Liikehäiriöissä normaali fysiologinen liike on rajoittunut kivun vuoksi. Asiakkaat ovat hyvin tietoisia kivusta ja liikesuunnasta tai -suunnista, joissa kipua ilmenee. He pelkäävät kivuliasta liikesuuntaa, eivätkä halua tehdä provokatiivisia liikkeitä vaan pyrkivät välttämään kyseistä liikesuuntaa kokonaan (välttämiskäyttäytyminen). Yliherkkyys kivulle, virheelliset uskomukset, ja kivun kautta “toimiminen” johtavat kivun sentralisoitumiseen ja motorisen suojarefleksin vahvistumiseen.

Liikekontrollin häiriö

Liikkeen kontrollin häiriötiloissa kontrolli on heikentynyt oireilua aiheuttavassa liikesuunnassa, mutta samassa liikesuunnassa ei kuitenkaan ilmene liikerajoitusta, ja usein häiriötiloissa onkin tyypillistä, että potilaat käyttävät tiedostamattaan kaiken aikaa provokatiivisia asentoja ja liikemalleja.

Miten lähteä liikkeelle ongelmien hoidossa

Riittävän tarkka tutkiminen ja sitä kautta rankakipujen taustalla olevien syiden löytäminen on järkevä tapa aloittaa kuntoutus ja saada lopulta pysyvä apu kipujen ja ongelmien voittamiseksi. Fysioterapeutin tulisi nähdä asioita laajemmin, ei katsoa ja hoitaa vain yhtä niveltä. Rangan virheasennoista aiheutuu turhaa kuormitusta ympäri kehoa. Asennon korjaaminen biomekaanisesti optimaaliseksi onkin yksi tärkeimmistä tavoitteista kuntoutuksessa, koska kehon taloudellisempi toimintatapa mahdollistuu.

Meillä on usean vuoden erikoistuminen tuki- ja liikuntaelimistöön liittyvien ongelmien tutkimisessa, hoidossa ja harjoitteluohjelmien suunnittelussa.  Erikoistuminen manipulatiiviseen fysioterapiaan antaa lisää eväitä asiakkaan tutkimiselle ja hoitamiselle parhaalla mahdollisella tavalla. Meidän kanssamme onnistuu tavoitteellisten harjoitteluohjelmien rakentaminen ja ohjaaminen. Käydessään meillä asiakkaana, asiakkaalla on etuna käyntiemme aikana kuntosali Liikuntaparkin veloitukseton käyttö, mikä sijaitsee aivan hoitohuoneen vieressä. Näin ollen jonkin yksittäisen harjoitteen läpikäyminen osana hoitokäyntiä on mahdollista ja sujuvaa, ja myös kuntoutumista edellyttävä harjoittelu on nousujohteista ja hoitoa edistävää. 

Luodaan yhdessä tavoitteet ja mietitään keinot saavuttaa ne