Ranka

Alaselkä– ja niskakipu ovat yleisimpiä tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Kiputilat menevät monesti itsestään ohi, mutta osalla tilanne kroonistuu ja lisäksi kipujaksojen uusiutuminen on yleistä. Kipuun liittyy monenlaisia toiminnallisia muutoksia, jotka ilmenevät esimerkiksi lihasvoiman ja -kestävyyden heikentymisenä sekä asento- ja liikehallinnan häiriöinä. Kivun hellittäessä unohdetaan usein, että selän ja niskan toiminnallinen tilanne ei ole sen parempi, kuin mitä se oli ennen kipujaksoa.

Taustalla voi olla jo pitkään jatkunut liikkeen kontrollin häiriö tai liikehäiriö. Liikkeen kontrollin häiriötiloissa kontrolli on heikentynyt oireilua aiheuttavassa liikesuunnassa, mutta samassa liikesuunnassa ei kuitenkaan ilmene liikerajoitusta, ja usein häiriötiloissa onkin tyypillistä, että potilaat käyttävät tiedostamattaan kaiken aikaa provokatiivisia asentoja ja liikemalleja.

Liikehäiriöissä normaali fysiologinen liike on rajoittunut kivun vuoksi. Asiakkaat ovat hyvin tietoisia kivusta ja liikesuunnasta tai -suunnista, joissa kipua ilmenee. He pelkäävät kivuliasta liikesuuntaa, eivätkä halua tehdä provokatiivisia liikkeitä vaan pyrkivät välttämään kyseistä liikesuuntaa kokonaan (välttämiskäyttäytyminen). Yliherkkyys kivulle, virheelliset uskomukset, ja kivun kautta “toimiminen” johtavat kivun sentralisoitumiseen ja motorisen suojarefleksin vahvistumiseen.

Riittävän tarkka tutkiminen ja sitä kautta rankakipujen taustalla olevien syiden löytäminen on järkevä tapa aloittaa kuntoutus ja saada lopulta pysyvä apu kipujen ja ongelmien voittamiseksi. Fysioterapeutin tulisi nähdä asioita laajemmin, ei katsoa ja hoitaa vain yhtä niveltä. Rangan virheasennoista aiheutuu turhaa kuormitusta ympäri kehoa. Asennon korjaaminen biomekaanisesti optimaaliseksi onkin yksi tärkeimmistä tavoitteista kuntoutuksessa, koska kehon taloudellisempi toimintatapa mahdollistuu.

Meillä on usean vuoden erikoistuminen tuki- ja liikuntaelimistöön liittyvien ongelmien tutkimisessa, hoidossa ja harjoitteluohjelmien suunnittelussa.  Erikoistuminen manipulatiiviseen fysioterapiaan antaa lisää eväitä asiakkaan tutkimiselle ja hoitamiselle parhaalla mahdollisella tavalla. Meidän kanssamme onnistuu tavoitteellisten harjoitteluohjelmien rakentaminen ja ohjaaminen. Käydessään meillä asiakkaana, asiakkaalla on etuna käyntiemme yhteydessä (meidän läsnäollessa) kuntosali Fressi Sykkeen veloitukseton käyttö, mikä sijaitsee aivan hoitohuoneen vieressä. Näin ollen jonkin yksittäisen harjoitteen läpikäyminen osana hoitokäyntiä on mahdollista ja sujuvaa. 

Luodaan yhdessä tavoitteet ja mietitään keinot saavuttaa ne