Maitland – Manipulatiivinen fysioterapia – Lempäälä

Tuki- ja liikuntaelimistön ja neuraalikudoksen häiriöihin erikoistunut fysioterapia – Maitland

Manipulatiivinen fysioterapia tarkoittaa fysioterapiaa, joka on erikoistunut tuki- ja liikuntaelimistön ja neuraalikudoksen häiriöihin ortopedisen manuaalisen menetelmän mukaan. Maitland tarkoittaa konseptia, joka on laajimmalle maailmassa levinnyt ortopedisen manuaalisen fysioterapian menetelmä. Maitland on kliininen ongelmien ratkaisumenetelmä tuki- ja liikuntaelimistön sekä neuraalikudoksen häiriöihin. Toistuva ja analyyttinen arviointiprosessi mahdollistaa hoidon edistymisen tarkoituksenmukaisesti.

Jokaisen tehdyn liiketekniikan vaikutusta arvioidaan suhteessa kliinisen tutkimisen löydöksiin. Arviointia tapahtuu jokaisen liiketekniikan aikana, hoitokerran aikana, hoitokertojen välillä ja hoitojakson päätteeksi.

Erikoisosaaminen, Erikoistunut fysioterapeutti, Maitland

Toiminnallinen diagnoosi – tavoite palauttaa aina kykysi liikkua ja toimia ilman oireita

Manipulatiivinen fysioterapeutti tutkii ja haastattelee huolellisesti, ja Maitlandissa pääpaino tutkimisessa on toiminnallisen diagnoosin tekemisessä. Toiminnallisella diagnoosilla tarkoitetaan liikettä haittaavien tai rajoittavien tekijöiden tunnistamista ja oireen ilmenemisen ja liikkeen välisen yhteyden diagnosointia. Tarkan tutkimisen perusteella määritetään turvallinen ja tehokas intensiteetti fysioterapialle. Kivun ollessa potilaan pääasiallinen ongelma, hoidon tarkoituksena on kivun lieveneminen, oirealueen paranemisympäristön tukeminen ja kompensatoristen liikemallien välttäminen.

Pitkään jatkuneiden liikeperäisten ongelmien hoidossa tavoitteena on liikeratojen optimoiminen, aktiivisten liikemallien normalisoituminen ja niiden integroituminen normaaliin toimintaan asiakkaan omassa elinympäristössä. Hoidon tavoitteena on maksimoida yksilön kyky liikkua ja toimia aktiivisesti. Niinpä olennainen osa Maitlandin mukaista fysioterapiaa on aktiivinen harjoituttaminen.

Manuaalinen terapia osana  Maitland-hoitoa

Manipulatiivinen fysioterapia voi pitää sisällään erilaisia manuaalisia hoitomuotoja sekä harjoittelua. Manuaalinen terapia tarkoittaa erilaisin tekniikoin toteutettuja nivelen tai hermokudosten mobilisaatioita tai manipulaatioita pyrkimyksenä lisätä nivelen tai hermokudoksen liikettä ja vähentää sitä kautta kipuja. Nivelten mobilisoinnilla pyritään lisäämään nivelen liikelaajuutta ja vähentämään kipua. Liikerajoituksen syynä pehmytkudokset (lihakset, nivelsiteet, nivelkapseli) voivat lyhentyä, jolloin niitä voidaan venyttää pitkäkestoisesti eli mobilisoida.

Nivel voi myös lukkiutua sen sisäisten rakenteiden takia (nivelkapselin poimut, painemuutokset, muutokset nivelnesteessä), jolloin manipulaatio vapauttaa liikkeen. Neuraalikudoksen mobilisoinnilla pyritään vaikuttamaan hermokudoksen toimintaan erilaisin tekniikoin liu’uttamalla hermoa suhteessa sitä ympäröiviin kudoksiin tai pyrkimyksenä parantaa hermon sisäistä aineenvaihduntaa. Hermokudos mukautuu kehon liikkeisiin liukumalla ja venymällä. Joskus hermoon voi kohdistua ylikuormitusta liiallisen puristuksen tai venymisen muodossa, minkä seurauksena hermoston toiminta voi häiriintyä. 

Tiivistetysti

Manipulatiivinen fysioterapeutti kouluttautuu useamman vuoden työn ohella (Katilla 2004-2010). Koulutus sisältää tasokokeita ja opetus on englanninkielellä. Koulutuksessa erikoistutaan tuki- ja liikuntaelimistön tutkimiseen ja hoitoon. Jokainen nivel opiskellaan huolellisesti läpi suun nivelistä jalkaterään, ja rangan osalta kaularangasta ristiluuhun. Koulutus antaa siis työkaluja hoitaa erilaisten manuaalisten tekniikoiden avulla (mobilisaation ja manipulaation kautta) niveliä, nikamia, hermoja ja lihaksia. Usein manuaaliset tekniikat ovat tehokkaita apuvälineitä helpottamaan kipuja, mutta vain hetkeksi jos todellinen kivun aiheuttaja on muualla kuin kipualueella. Sen vuoksi vastaanotolla on tärkeää tutkia ihmistä liikkeessä, ja selvittää aina todellinen syy oireille, eikä tuijottaa vain kipukohtaa. Jos vastaanotolle tullaan jalkaterän tai polven kipujen vuoksi, voi todellinen kivun aiheuttaja olla lantio ja sen virheasento. Syiden etsiminen ja löytäminen toiminnallisesti on tärkeää. Kipu on helppo hoitaa pois manuaalisten tekniikoiden avulla, mutta oireen, kivun tai toimintahäiriön poissa pysymiseksi on tärkeää ymmärtää mikä on ongelman todellinen aiheuttaja, ja paneutua myös siihen. 

Erikoistuminen Manipulatiivisessa fysioterapissa sekä tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä edistävässä fysioterapiassa – vastaanotolla sujuvasti yhdistellen

Kuntoutamme laajasti tuki- ja liikuntaelinperäisiä kipuja ja toimintahäiriöitä sekä manuaalisten käsittelyjen että harjoittelun keinoin. Liikehäiriöissä manuaaliset käsittelyt ovat tärkeä osa hoitoa, mutta liikkeen kontrollihäiriössä pelkät manuaaliset hoitokeinot eivät saa aikaan pysyvää helpotusta. Näissä tapauksissa liikkeen kontrolli on heikentynyt oireilua aiheuttavassa liikesuunnassa, mutta samassa liikesuunnassa ei kuitenkaan ilmene liikerajoitusta, jota voisi manuaalisten käsittelyjen kautta helpottaa. Ainoa järkevä hoitomuoto on lisätä harjoittelun kautta kehon kontrollia, ja helpottaa sitä kautta kipuja. 
 
Vastaanotollamme hoituvat ranka-, olkapää-, alaraajaperäiset vaivat sekä purentaan liittyvät ongelmat. Meillä on lisäksi personal training- ja ravintopalvelut.
 

Kati Mäntylä – Manipulatiiviseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti Lempäälässä 

Kati on yrityksessämme manipulatiiviseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti. Ole suoraan yhteydessä Katiin 040 5317366 tai kati.mantyla@tulekuntoon.com, tai varaa aikasi nettiajanvarauksen kautta. Vastaanottotilamme sijaitsevat Lempäälässä Liikuntaparkin tiloissa. Käydessään meillä fysioterapiassa, asiakkaalla on käyntiemme aikana  kuntosali Liikuntaparkin veloitukseton käyttö, mikä sijaitsee aivan hoitohuoneen vieressä. Näin kuntoutus mahdollistuu nousujohteisesti, ja voimme varmistaa sen etenemisen käytännön tasolla parhaalla mahdollisella tavalla. Kuntosaliharjoittelu tapahtuu alussa tai jokaisella kerralla kanssamme, ja tekniikoiden harjoittelu ja ohjaus optimaalisesti asiakkaan ongelmaan kytkeytyen on oleellinen osa koko prosessia.

Tervetuloa!

Luodaan yhdessä tavoitteet ja mietitään keinot saavuttaa ne