Manuaalinen terapia, manuaaliset hoitomenetelmät

Manuaalinen terapia on yleistermi, joka kattaa nivelten manipulaatio– ja mobilisaatiohoidot sekä hieronnan, hermokudosten ja faskiakäsittelyiden eri muodot. Manuaalisten menetelmien tavoitteena on ensisijaisesti kivun lievittäminen sekä nivelen optimaalisen liikkeen palauttaminen.

Manuaalinen terapia voi pitää sisällään erilaisin tekniikoin toteutettuja nivelen tai hermokudosten mobilisaatioita tai manipulaatioita pyrkimyksenä lisätä nivelen tai hermokudoksen liikettä ja vähentää sitä kautta kipuja. Nivelten mobilisoinnilla pyritään lisäämään nivelen liikelaajuutta ja vähentämään kipua. Liikerajoituksen syynä myös pehmytkudokset (lihakset, nivelsiteet, nivelkapseli) voivat lyhentyä, jolloin niitä voidaan venyttää pitkäkestoisesti eli mobilisoida.

Nivel voi myös lukkiutua sen sisäisten rakenteiden takia (nivelkapselin poimut, painemuutokset, muutokset nivelnesteessä), jolloin manipulaatio vapauttaa liikkeen. Neuraalikudoksen mobilisoinilla pyritään vaikuttamaan hermokudoksen toimintaan erilaisin tekniikoin liu’uttamalla hermoa suhteessa sitä ympäröiviin kudoksiin tai pyrkimyksenä parantaa hermon sisäistä aineenvaihduntaa. Hermokudos mukautuu kehon liikkeisiin liukumalla ja venymällä. Joskus hermoon voi kohdistua ylikuormitusta liiallisen puristuksen tai venymisen muodossa, minkä seurauksena hermoston toiminta voi häiriintyä.

Luodaan yhdessä tavoitteet ja mietitään keinot saavuttaa ne