Fysioterapia – Lempäälä ja Tampere

Fysioterapia Lempäälä – lähetteellä tai ilman 

Yhä useammin asiakkaat tulevat fysioterapiaan ilman lääkärin lähetettä kysymään asiantuntijan arviota ja neuvoja omaan hyvinvointiinsa liittyvissä kysymyksissä. Fysioterapeutti auttaa äkillisissä, toistuvissa ja pitkittyneissä kiputiloissa, ennen leikkausta tai leikkauksen jälkeen, sairastumisen ja vammautumisen jälkeen.  

Fysioterapia parantaa toimintakykyäsi

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Fysioterapeutti ratkoo toimintakykyyn liittyviä ongelmia. Yleensä toimenpiteet kohdistuvat alentuneen toimintakyvyn parantamiseen sekä kivun lievittymiseen fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian keinoin. Erikoistuminen tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä edistävään sekä manipulatiiviseen fysioterapiaan on valmistanut  ymmärtämään liike- ja toimintahäiriöitä perinteistä fysioterapiaa paremmin, sekä antanut työkaluja asiakkaan käsittelyyn mahdollisimman monin eri manuaalisin tekniikoin kipujen ja toimintahäiriöiden korjaamiseksi. Kipu, särky, jomotus, voimattomuus, kireys, puutuminen tai pistely ylä- tai alaraajoihin voi viedä työstä ja muusta elämästä turhaan voimia ja rajoittaa tekemistä – oireiden ennaltaehkäisy, lievittäminen, poistaminen ja uusimisen ehkäisy on mahdollista kauttamme.

Fysioterapia LempääläMiten korjata epäsymmetria tai toimintahäiriö

Asiakkaan asennonhallinnan ja epäsymmetrian korjaamiseksi toiminnallisen diagnoosin tekeminen vastaanotolla on tärkeää. Oireen ilmenemistä ja käyttäytymistä pyritään selvittämään mahdollisimman tarkasti. Sen perusteella fysioterapeutti kohdentaa hoidon juuri sinne minne pitääkin, ja osaaa ohjata kohdennetut harjoitteet arkeen, työhön ja harrastuksiin sopiviksi toimintahäiriön tai oireiden poistamiseksi. Kun liikeketju ja asennonhallinta korjaantuvat, helpottavat myös kivut ja kireydet. Liikehäiriöiden korjaamisessa erikoistuminen manipulatiiviseen fysioterapiaan (Maitland) auttaa valtavasti, koska se antaa työkalut manuaalisiin hoitoihin. Meillä onnistuu nivel- ja nikamakäsittelyt, faskiakäsittelyt, neuraalikudosmobilisoinnit ja urheiluhieronta

Urheilufysioterapia 

Urheilufysioterapialla on keskeinen asema urheiluvammojen ennaltaehkäisyssä. Niin kilpaurheilijoiden kuin kuntoilijoidenkin kohdalla ennaltaehkäisevän fysioterapian avulla vältettäisiin monta sellaista vammaa/kiputilaa, jotka vaativat pitkiä hoitojaksoja ja aiheuttavat harjoittelu- ja kilpailukauden katkeamisen ja mahdollisesti samanaikaisen sairauspoissaolon työelämästä.

Treeniohjelmat tueksi kilpaurheiluun – Treeniohjelmien ja ravinnon suunnittelu eri ammatteihin vaadittaviin kuntokokeisiin

Vastaanotolla voidaan tehdä erilaisia kuntosaliohjelmia urheilijan oman lajin tai kuntoutuksen tueksi, tai vastaamaan tavoitteellista kilpaurheilua. Kauttamme onnistuvat myös eri ammatteihin vaadittaviin kuntokokeisiin, kuten poliisikouluun tai pelastusopistoon liittyvien kuntosaliohjelmien rakentaminen ja urheilijan ravintovalmennus. Meillä on toiminnallinen crosstraining-sali käytössämme, missä erilaisten toiminnallisten harjoitteiden tekeminen onnistuu mutkattomasti. Toiminnallisten, vapailla painoilla tehtävien harjoitteiden seuraaminen tuo usein parhaan tuloksen, ja paljastaa myös urheilijan ongelmalliset liikesuunnat ja toiminnot. Näiden korjaaminen ja harjoittelu tuo näin ollen parhaan ja pysyvämmän muutoksen urheilijalle myös niihin toimintoihin, joita hän oikeastikin urheillessaan käyttää. Meillä on ravintovalmentajan tutkinnon lisäksi erikoistuminen urheilijan ravitsemukseen. Itä-Suomen yliopistossa käyty urheilijan ravitsemuksen perusteet on ensimmäinen yliopistotasoinen laajempi koulutuskokonaisuus puhtaasti urheiluravitsemuksesta (30 op).

Fysioterapia ennen leikkausta

Ennen leikkausta tapahtuvan fysioterapian tarkoitus on kartoittaa toiminnallisesti tuki- ja liikuntaelimistön tilanne. Tässä vaiheessa on tärkeää huolehtia ympäröivien kudosten kontrollista, verenkierron ja aineenvaihdunnan toiminnasta, sekä pyrkiä välttämään kompensatorisia liikemalleja. Tavoitteena on ylläpitää paras mahdollinen nivelten liikkuvuus ja lihasvoima, jotta leikkauksen jälkeinen paraneminen on sujuvaa. Mitä paremmassa kunnossa tuki- ja liikuntaelimistö on ennen operaatiota, sitä paremmin se palautuu. Parhaassa tapauksessa voidaan jopa välttää koko operaatio. Fysioterapia on tärkeä osa prosessin onnistumista ennen leikkausta sekä leikkauksen jälkeen kun kyse on tuki- ja liikuntaelimiin tehtävistä leikkauksista.

fysioterapia leikkauksen jälkeen

Fysioterapia leikkauksen jälkeen

Leikkauksen jälkeisen fysioterapian tarkoitus on palauttaa tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyky ja estää kompensatoriset liikkeet. Kudosten paranemisprosessi, operaation laajuus ja siinä tehdyt toimenpiteet ja esimerkiksi yksilön kipukäyttäytyminen otetaan huomioon. Liiallista kuormitusta ja rasitusta on vältettävä, mutta ilman aktiivista harjoittelua paraneminen voi hidastua ja aiheuttaa muita oireita tuki- ja liikuntaelimistössä. 

Tehokkaan paranemisen kannalta fysioterapia on suositeltavaa aloittaa heti tapaturman tai leikkauksen jälkeen. Toimintakyvyn palauttamiseksi on tärkeää saada operoitu alue toimimaan yhdessä muun tuki- ja liikuntaelimistön kanssa optimaalisella tavalla. Leikkauksen jälkeistä toipumista voidaan nopeuttaa ja helpottaa, kipua voidaan lievittää. Menetelminä käytetään ohjausta ja neuvontaa, harjoittelua sekä manuaalista terapiaa. Leikkauksen jälkeinen fysioterapiaohjelma suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti, tutkittuun tietoon pohjautuen. 

Kotiharjoittelulla on merkittävä rooli toipumisessa. Tämän vuoksi se, miten harjoitteita tehdään ja millaisia harjoitteita ohjataan, on tärkeää. Kaikki harjoitteet annetaan kirjallisina, ja niitä harjoitellaan yhdessä fysioterapeutin kanssa. Fysioterapeutti pitää huolta siitä, että varmasti ymmärrät tekemäsi liikkeet oikein ja toteutat niitä oikein. 

Harjoitusohjelmassa otetaan huomioon yksilöllisesti asiakkaan ongelma ja lähtökohdat. Vastaanotolla harjoitellaan oikeanlaista suoritustekniikkaa, liikekontrollia, liikkuvuutta, lihasvoimaa ja kehon hallintaa. Manuaalinen käsittely auttaa vähentämään mahdollisia kireyksiä, liikerajoituksia ja kipuja, ja nopeuttaa sitä kautta toimintakyvyn palautumista. Erikoistuminen manipulatiiviseen fysioterapiaan antaa lisää eväitä asiakkaan tutkimiselle ja hoitamiselle parhaalla mahdollisella tavalla.

Tutkimusten mukaan fysioterapian vaikuttavuus tapaturmien ja leikkausten jälkeisessä kuntoutuksessa on merkittävä, ja joissain tapauksissa jopa leikkaushoitoa tehokkaampi kuntoutusmenetelmä. Etenkin polvenolkapään ja rangan ongelmissa saadaan kaikean aikaa hyviä tuloksia.

Ikääntyneiden fysioterapia

Tarjoamme ikääntyneille ihmisille yksilöllistä kuntoutusta ja aktiivista otetta koko prosessiin. Luomme pienten ja rohkaisevien tavoitteiden kautta lisää liikuntakykyä ja arjen toimintojen helpottumista. Fysioterapia voi olla toimintakykyä ylläpitävää varsinkin etenevän sairauden kohdalla. Se voi olla tavoitteellista harjoittelua, tai ennen leikkausta tai leikkauksen jälkeistä kuntoutusta. Tärkeää on luoda toimiva hoitosuhde, jossa ihminen otetaan huomioon kokonaisuutena.  

Iän karttuessa kansansairaudet, kuten diabetes ja sepelvaltimotauti yleistyvät, mutta aktiivisilla elämäntavoilla ja oikeanlaisilla ruokailutottumuksilla monet vaivat voidaan ehkäistä ennalta. Terveellinen ruokavalio, sopiva liikunta, kiinnostavat harrastukset ja itsestään huolehtiminen lisäävät hyvinvointia ja pitävät kunnossa pidempään. Fysioterapialla edistetään ja tuetaan ikääntyneiden toimintakykyä, sekä ravintovalmennuksessa varmistetaan hyvä ravitsemus. Vahvistamme ikääntyneen voimavaroja ja kannustamme häntä kuntoutumaan, jotta kotona asuminen helpottuisi, ja olisi mahdollista jatkossakin. 

Ikääntyneen fysioterapia voi pitää sisällään lihasvoima- ja liikkuvuusharjoitteita, tasapainoharjoituksia, kävelyharjoitteita, manuaalisia käsittelyitä sekä ravintovalmennusta. Myös erilaiset hieronnat onnistuvat kauttamme. Fysioterapian voi aloittaa välittömästi myös ilman lääkärin lähetettä.  

Lasten ja nuorten fysioterapia

Lasten ja nuorten fysioterapia

Lasten fysioterapian tavoitteena on parantaa ja ylläpitää lapsen toiminta- ja liikkumiskykyä auttaen lasta kokemaan mahdollisimman monipuolisia ja normaaleja liikemalleja. Fysioterapiaan tulon syynä voivat olla traumaperäiset vammat, esimerkiksi murtumien jälkitilat, jolloin niveliin pyritään palauttamaan liikelaajuutta (kipsin pois oton jälkeen) ja lihaksia pyritään vahvistamaan ja parantamaan stabiliteettia toimintahäiriöiden estämiseksi.

Lapset ja nuoret voivat hakeutua fysioterapeutin vastaanotolle lääkärin lähetteellä tai ilman. Selvitettäviä asioita voivat olla esimerkiksi urheilevan lapsen tai nuoren tuki- ja liikuntaelimistön erilaiset nivel-, faskia– tai lihaskireydet, toistuvat kiputilat, lihasheikkoudet tai toimintahäiriöt.  Ohjaamme lihasharjoittelua ja teemme siihen liittyviä harjoitteluohjelmia kaiken ikäisille. Lihasharjoittelu voi olla osana muuta kuntoutusta, tueksi omaan harrastukseen, tai esimerkiksi leikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen. 

Aktiivisesti urheilevat nuoret – Kasvuiässä olevat nuoret alttiita selän rasitusosteopatialle tai rasitusmurtumalle 

Nuorten ollessa kasvuiässä, kasvavat usein lajin vaatimustasot, ja samalla myös harjoittelun määrä. Sen sijaan että harjoittelu monipuolistuisi nikamien näkökulmasta, se ei usein tee niin, vaan täysin päinvastoin. Harjoittelua eriytetään jopa niin, että samaa asiaa toistetaan entistä enemmän ja useammin. Samaan aikaan nuoren vartalon mittasuhteet muuttuvat, jolloin saman liikkeen toistoon tarvitaan enemmän voimaa. Koska voimaa ei hetkessä synny, ei kehon koordinaatio toimi esimerkiksi taaksetaivutuksessa niin, että liike tulisi tasaisesti nikamista, vaan se voi tulla yhden nikaman alueelta toistuvasti voimallisemmin, ja isommalla liikelaajuudella. 

Nikamakaaren rasitusmurtuma voi syntyä luuhun pitkäkestoisen ja usein yksipuolisen rasituksen seurauksena. Nikamakaaren rasitusmurtumaa edeltää sen esiaste rasitusosteopatia, missä ei ole vielä havaittavissa murtumalinjaa.  Rasitusosteopatia ja lopulta rasitusmurtuma on pääsääntöisesti seurausta liian nopeasti lisätystä harjoitusmäärästä tai -kuormasta, yksipuolisista harjoitusmenetelmistä tai tukirangan rakenteellisesta poikkeavuudesta. Käytännöllisesti katsottuna urheilijan keskivartalon kontrolli ei riitä suhteessa lajin vaatimuksiin. Lajin toistot kuormittavat usein samaa nikamaväliä ja samaan liikesuuntaan toistuvasti, rasitusta tulee liikaa, eikä palautuminen ole riittävää. Lajeja, joissa selän rasitusosteopatiaa ja nikamakaaren rasitusmurtumia esiintyy eniten, ovat lajit, joissa selkään tulee kiertoja ja taivutuksia toistuvasti, esimerkiksi uinti, jääkiekko, salibandy, taitoluistelu ja lentopallo. Myös ravinnolla on vaikutusta rasitusmurtumien synnyssä, sillä energiavaje vaikuttaa luuhun sen kuntoa heikentävästi. Rasitusosteopatian kuntoutus kannattaa tehdä huolisesti myöhemmän rasitusmurtuman, spondylolyysin tai spondylolisteesin välttämiseksi.

Ammattitaitoista terveydenhuoltoalan palvelua Lempäälässä

Käydessään meillä fysioterapiassa, hieronnassa, tai käyttäessään meidän personal training-ohjauksia, asiakkaalla on kanssamme harjoitellessaan etuna kuntosali Liikuntaparkin, ison lasten jumppatilan sekä toiminnallisen crosstraining-salin veloitukseton käyttö. Näin ollen jonkin tietyn yksittäisen harjoitteen läpikäyminen kesken muun hoidon on mahdollista ja sujuvaa. Teemme lihasharjoittelua ja siihen liittyviä harjoitteluohjelmia kaiken ikäisille aina lapsista ikääntyneisiin.

Lapsilla harjoittelu voi olla osana kuntoutusta, nuorilla osana kuntoutusta tai tueksi harjoittelemaansa lajiin. Työikäisillä ja ikääntyneillä kuntosaliharjoittelua voidaan tehdä painonhallinnan tai jaksamisen tueksi, toiminnalliseen harjoitteluun, tavoitteelliseen kilpaurheiluun tai esimerkiksi leikkauksia edeltävään tai sen jälkeiseen kuntoutukseen.

Manipulatiivinen fysioterapeutti – Ravintovalmentaja – Urheiluhieroja – Personal trainer – osteopaattiopinnot parhaillaan käynnissä

Kati työskentelee yrityksessä manipulatiivisena fysioterapeuttina ja ravintovalmentajana. Jouni on personal trainer ja hieroja joka tekee myös urheiluhierontaa, ja kouluttautuu parhaillaan osteopaatiksi. Yhteistyömme on saumatonta ja suuri osa asiakkaistamme käy kummankin vastaanotolla. Pystymme helposti suosittelemaan asiakkaalle palvelua, jonka näemme sillä hetkellä hänen kannaltaan parhaaksi. Pystymme räätälöimään palvelumme asiakasta parhaalla tavalla palvelevaksi kokonaisuudeksi.  

Varaa aikasi fysioterapiaan Katille nettiajanvarauksen kautta, puhelimitse 040 531 7366 tai sähköpostitse kati.mantyla@tulekuntoon.com. Varaa aikasi hierontaan Jounille nettiajanvarauksen kautta, puhelimitse 0400 522 333 tai sähköpostin kautta jouni.mantyla@tulekuntoon.com

Me pidämme huolen että saat tarvitsemasi ja parhaan avun kummaltakin niin että se tukee hoitosuunnitelmaasi

Luodaan yhdessä tavoitteet ja mietitään keinot saavuttaa ne