Manipulatiivinen fysioterapia Maitland-konseptin mukaan

Maitland-konsepti on laajimmalle maailmassa levinnyt ortopedisen manuaalisen fysioterapian menetelmä. Konsepti on kliininen ongelmien ratkaisumenetelmä tuki- ja liikuntaelimistön sekä neuraalikudoksen häiriöihin. Toistuva ja analyyttinen arviointiprosessi mahdollistaa hoidon edistymisen tarkoituksenmukaisesti. Jokaisen tehdyn liiketekniikan vaikutusta arvioidaan suhteessa kliinisen tutkimisen löydöksiin. Arviointia tapahtuu jokaisen liiketekniikan aikana, hoitokerran aikana, hoitokertojen välillä ja hoitojakson päätteeksi.

Manipulatiivinen fysioterapia Maitland-konseptin mukaan

Tutkimisessa pääpaino on toiminnallisen diagnoosin tekemisessä. Toiminnallisella diagnoosilla tarkoitetaan liikettä haittaavien tai rajoittavien tekijöiden tunnistamista ja oireen ilmenemisen ja liikkeen välisen yhteyden diagnosointia. Tarkan tutkimisen perusteella määritetään turvallinen ja tehokas intensiteetti fysioterapialle. Kivun ollessa potilaan pääasiallinen ongelma, hoidon tarkoituksena on kivun lieveneminen, oirealueen paranemisympäristön tukeminen ja kompensatoristen liikemallien välttäminen.

Pitkään jatkuneiden liikeperäisten ongelmien hoidossa tavoitteena on liikeratojen optimoiminen, aktiivisten liikemallien normalisoituminen ja niiden integroituminen normaaliin toimintaan asiakkaan omassa elinympäristössä. Hoidon tavoitteena on maksimoida yksilön kyky liikkua ja toimia aktiivisesti. Niinpä olennainen osa Maitland-konseptin mukaista fysioterapiaa on aktiivinen harjoituttaminen.

Manuaalinen terapia voi pitää sisällään erilaisin tekniikoin toteutettuja nivelen tai hermokudosten mobilisaatioita tai manipulaatioita pyrkimyksenä lisätä nivelen tai hermokudoksen liikettä ja vähentää sitä kautta kipuja. Nivelten mobilisoinnilla pyritään lisäämään nivelen liikelaajuutta ja vähentämään kipua. Liikerajoituksen syynä pehmytkudokset (lihakset, nivelsiteet, nivelkapseli) voivat lyhentyä, jolloin niitä voidaan venyttää pitkäkestoisesti eli mobilisoida.

Nivel voi myös lukkiutua sen sisäisten rakenteiden takia (nivelkapselin poimut, painemuutokset, muutokset nivelnesteessä), jolloin manipulaatio vapauttaa liikkeen. Neuraalikudoksen mobilisoinnilla pyritään vaikuttamaan hermokudoksen toimintaan erilaisin tekniikoin liu’uttamalla hermoa suhteessa sitä ympäröiviin kudoksiin tai pyrkimyksenä parantaa hermon sisäistä aineenvaihduntaa. Hermokudos mukautuu kehon liikkeisiin liukumalla ja venymällä. Joskus hermoon voi kohdistua ylikuormitusta liiallisen puristuksen tai venymisen muodossa, minkä seurauksena hermoston toiminta voi häiriintyä.

Käydessään meillä fysioterapiassa, asiakkaalla on etuna käyntiemme yhteydessä kuntosali Fressi Sykkeen veloitukseton käyttö, mikä sijaitsee aivan hoitohuoneen vieressä. Näin kuntoutus mahdollistuu nousujohteisesti, ja voimme varmistaa sen etenemisen käytännön tasolla parhaalla mahdollisella tavalla. Kuntosaliharjoittelu tapahtuu alussa tai jokaisella kerralla kanssamme, ja tekniikoiden harjoittelu ja ohjaus optimaalisesti asiakkaan ongelmaan kytkeytyen on oleellinen osa koko prosessia.

Luodaan yhdessä tavoitteet ja mietitään keinot saavuttaa ne